Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Group photo of students holding a

Mae'r Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd (EDC) yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth ac arbenigedd ynghylch sefydliadau, gweithgareddau a pholisïau'r Undeb Ewropeaidd (UE), gwledydd Ewrop, ac Ewrop ehangach.

Mae gennym fynediad at wybodaeth sylweddol am yr Undeb Ewropeaidd ac Ewrop ehangach, ar bapur ac yn electronig.

Rydym yn cynorthwyo astudiaethau academaidd ynghylch integreiddio Ewropeaidd, a’r dimensiwn Ewropeaidd cynyddol mewn llawer o ddisgyblaethau academaidd. Rhoddwn gyfle i randdeiliaid a dinasyddion gysylltu â'r UE a'r dimensiwn Ewropeaidd yn ein bywydau, a chael gwybod rhagor amdano.

Mae'r Ganolfan ar agor i fyfyrwyr ac ymchwilwyr o bob sefydliad yn y rhanbarth, yn ogystal â'r cyhoedd.  Gweithgareddau'r UE yw prif ganolbwynt y Ganolfan, ond rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ar holl wledydd a rhanbarthau Ewrop, ac ar sefydliadau rhyngwladol eraill sy'n gweithio yn Ewrop.

Gall ein staff ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd am yr UE ac Ewrop ehangach mewn modd proffesiynol a diduedd. Gallwn eich helpu i:

  • ddod o hyd i atebion i gwestiynau penodol am yr Undeb Ewropeaidd ac Ewrop ar gyfer eich gwaith neu eich astudiaethau
  • llunio dadansoddiad cyflawn o wybodaeth am bwnc
  • rhoi eich barn i'r UE ar gynigion a materion sy'n ymwneud â pholisïau
  • dod o hyd i gyngor ar fyw, gweithio, astudio neu ymddeol mewn gwlad arall yn yr UE
  • cael rhagor o wybodaeth am y dimensiwn Ewropeaidd yn eich bywyd a beth mae bod yn 'ddinesydd Ewropeaidd' yn ei olygu
  • deall sut mae'r UE yn effeithio ar Gymru.

Rhwydweithiau Ewropeaidd

Rydym yn rhan o Rwydwaith Gwybodaeth Uniongyrchol Ewrop a sefydlwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Rydym yn aelod gweithgar o Rwydwaith Gwybodaeth Ewropeaidd Cymru a sefydlwyd gan Gynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru.

Cyfarwyddwr