Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Roedd 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

O'r sector cyhoeddus i'r sector preifat, rydym yn galluogi ein myfyrwyr i ddilyn gyrfaoedd mewn ystod eang o feysydd. Defnyddia ein graddedigion eu sgiliau newydd ar draws sbectrwm eang o swyddi, yn arbennig yn y cyfryngau a'r sectorau addysg ac iechyd. Er bod addysgu, proffesiynau sy'n ymwneud ag iaith, cyhoeddi a chysylltiadau cyhoeddus yn boblogaidd ymhlith ein graddedigion, mae yna gynrychiolaeth dda yn y sectorau busnes a masnach hefyd.

Cymorth gyrfaol

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i'n myfyrwyr yn ystod pob cam o'i gradd, yn trefnu digwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn.

Beth bynnag fo'ch uchelgeisiau gyrfa, gallwn eich helpu i ddechrau eich siwrne gyda'n hystod o weithgareddau.

Mae cymorth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cynnwys:

  • sesiynau un-i-un drwy apwyntiad
  • gweithdai CV, ffurflenni cais a chyfweliadau
  • sesiynau trefnu gyrfaoedd sy'n cynnwys dewisiadau gyrfa ar gyfer eich gradd yn y Dyniaethau
  • dosbarth meistr LinkedIn
  • digwyddiadau rhwydwithio proffesiynol
  • siaradwyr gwadd proffesiynol o sectorau amrywiol (e.e. cyhoeddi, treftadaeth, y sector elusennol)
  • lleoliadau a chyngor profiad gwaith
  • gweithgareddau menter
  • gwybodaeth cyfredol am y farchnad lafur.

Meithrin sgiliau cyflogadwyedd

Ar gyfer mynediad 2018, mae ein modiwl cyflogadwyedd newydd wedi ei gynllunio i feithrin sgiliau cyflogadwyedd sy'n drosglwydaddwy ar gyfer ystod o yrfaoedd proffesiynol ac ar gyfer graddedigion.

Wedi ei ddyfeisio a'i gynnal ar y cyd gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, mae'r modiwl dewisol ar gyfer yr Ail Flwyddyn wedi ei deilwra i'r sgiliau a'r cyfleoedd mae eich gradd yn cynnig i chi. Bydd yn cyflwyno hanfodion adeiladu gyrfa i fyfyrwyr ac yn cynnwys lleoliad gwaith.

Mae gan fyfyrwyr yr hyblygrwydd i drefnu lleoliad gwaith sy'n berthnasol iddyn nhw, ar amser cyfleus, yn amodol ar gymeradwyaeth yr Ysgol. Bydd lleoliadau gwaith neu hyfforddiant yn para o leiaf 35 awr.

Straeon myfyrwyr

The careers service has helped me with everything from my CV and applications to interview preparation. I've now secured a position on a graduate scheme. I couldn't recommend the careers service more highly!

Emily, BA Philosophy

I have gained a greater insight into how to approach finding a graduate job, knowledge of what employers truly want and how best to present myself in an interview, landing a graduate job working as a merchandiser.

Chloe, BA Philosophy

The Careers Service provided me with invaluable support regarding my Teach First application and help in preparing for my assessment centre. I attended various workshops and events which helped me understand what would be expected of me during the assessment day, and in turn, helped me to gain a place among the 2017 cohort.

Emma, BA English Language

Cysylltu

Lleolir y gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar Blas y Parc.

Kirsty Osman yw cynghorydd gyrfaol yr Ysgol. Gallwch drefnu apwyntiad gyda Kirsty drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Gallwch hefyd gyrchu ystod o adnoddau dysgu rhyngweithiol trwy Taith Eich Gyrfa ar-lein.

Careers and Employability

Llinos Carpenter


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.