Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrynnau Whizzkids United

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Buom yn gweithio gyda'r elusen Africaid Whizzkids United i lunio llyfrynnau am nifer o faterion allweddol.

HIV

Cydweithiodd Whizzkids United a Phrifysgol Caerdydd ar brosiect stribedi comig yn Ne Affrica, lle lluniodd pobl ifanc lyfryn am eu profiad o fyw gyda HIV/AIDS.

Whizzkids United vs HIV

Read all about how Whizzkids United is tackling HIV through football and comics workshops.

Atal Ebola

Mae pobl ifanc yn Ghana yn helpu yn y frwydr i atal Ebola rhag lledaenu trwy brosiect stribed comig arloesol a ddatblygwyd gan academyddion o'r Ysgol ac a gyflwynwyd gan WhizzKids United.

Ebola booklet

Thirty young people in Ghana have designed comic strips to help spread key messages about Ebola prevention to the community.

Cyfarwyddiadau argraffu

Rydym yn argymell argraffu'r llyfryn HIV mewn lliw os yw’n bosibl. Gallwch ddefnyddio'r PDF safonol i argraffu pob tudalen ar wahân:

Creu llyfryn A5 wedi'i blygu

I argraffu'r llyfryn A5 wedi'i blygu yn gywir mae angen i chi argraffu’r tudalennau gefn wrth gefn ar A4, gyda'r tudalennau mewn trefn arbennig, fel bod popeth yn y lle cywir pan fydd y taflenni A4 wedi'u plygu a'u styffylu.

Rydym wedi paratoi’r tudalennau ar eich cyfer chi, fel bod yr unig beth mae angen i chi ei ddweud wrth yr argraffydd yw iddo argraffu ar y ddwy ochr.

Mae rhai argraffwyr yn troi'r dudalen (i'w hargraffu ar y cefn) ar hyd yr ymyl fer, a rhai ar hyd yr ymyl hir. Os yw’ch argraffydd yn troi ar yr ymyl hir, mae’n rhaid i'r delweddau ar yr ochr arall fod wyneb i waered, er mwyn dod allan y ffordd gywir i fyny.

Os nad ydych chi'n gwybod pa ffordd mae eich argraffydd yn troi'r dudalen, argraffwch dudalennau 1 a 2 o’r fersiwn ymyl hir a phlygu'r papur yn ei hanner i wneud llyfryn bach. Os yw'r holl dudalennau'r ffordd iawn i fyny, yna dylech ddefnyddio'r fersiwn ymyl hir i'w hargraffu. Os oes dwy dudalen y ffordd anghywir i fyny, yna dylech ddefnyddio'r fersiwn ymyl fer.

Rydym yn argymell argraffu'r llyfryn HIV mewn lliw os yw’n bosibl. Gallwch argraffu pob tudalen ar wahân gan ddefnyddio'r PDF Ebola safonol:

Creu llyfryn A5 wedi'i blygu

I argraffu'r llyfryn A5 wedi'i blygu yn gywir mae angen i chi argraffu’r tudalennau gefn wrth gefn ar A4, gyda'r tudalennau mewn trefn arbennig, fel bod popeth yn y lle cywir pan fydd y taflenni A4 wedi'u plygu a'u staplo.

Rydym wedi paratoi’r tudalennau ar eich cyfer chi, fel bod yr unig beth mae angen i chi ei ddweud wrth yr argraffydd yw iddo argraffu ar y ddwy ochr.

Mae rhai argraffwyr yn troi'r dudalen (i'w hargraffu ar y cefn) ar hyd yr ymyl fer, a rhai ar hyd yr ymyl hir. Os yw’ch argraffydd yn troi ar yr ymyl hir, mae’n rhaid i'r delweddau ar yr ochr arall fod wyneb i waered, er mwyn dod allan y ffordd gywir i fyny.

Ar gyfer y llyfryn ar argraffydd sy'n troi ar yr ymyl fer, defnyddiwch y ddolen hon

Ar gyfer y llyfryn ar argraffydd sy'n troi ar yr ymyl hir, defnyddiwch y ddolen hon

Os nad ydych chi'n gwybod pa ffordd mae eich argraffydd yn troi'r dudalen, argraffwch dudalennau 1 a 2 o’r fersiwn ymyl hir a phlygu'r papur yn ei hanner i wneud llyfryn bach. Os yw'r holl dudalennau'r ffordd iawn i fyny, yna dylech ddefnyddio'r fersiwn ymyl hir i'w hargraffu. Os oes dwy dudalen y ffordd anghywir i fyny, yna dylech ddefnyddio'r fersiwn ymyl fer.

Cysylltwch â ni

At ddiben gohebiaeth, cysylltwch ag info@africaid.org.uk