Ewch i’r prif gynnwys

Deallusrwydd artiffisial a roboteg

Artificial Intelligence and Robotics

Mae ymchwil deallusrwydd artiffisial (AI) a roboteg yn cyfuno arbenigedd o nifer o feysydd ymchwil, gyda’r nod o ddatblygu lefel uwch o ymreolaeth ar gyfer roboteg neu systemau sydd heb fod yng ngofal person.

Trosolwg

Mae ein grŵp yn cyfuno arbenigedd o nifer o feysydd ymchwil ar draws maes peirianneg, gan gynnwys roboteg, deallusrwydd artiffisial, industry 4.0, gwybodeg gweithgynhyrchu, synwyryddion, prosesu signalau a delweddau, a gwybodeg feddygol.

Ein nodau

Ein prif nod yw datblygu lefel uwch o ymreolaeth ar gyfer roboteg neu systemau sydd heb fod yng ngofal person, darparu galluoedd gwybyddol i robotiaid i’w gwneud yn ymwybodol o sefyllfaoedd ar lefel uwch, gwneud penderfyniadau deallus, a chydweithio diogel rhwng pobl a robotiaid.

Ein meysydd ymchwil

Cynhelir gwaith ymchwil mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys:

Roboteg a Systemau Awtonomaidd

 • roboteg symudol
 • roboteg ddiwydiannol
 • roboteg gwasanaeth
 • robotiaid ar gyfer cymwysiadau meddygol a diogeledd
 • rheolaeth awtonomaidd / lled-awtonomaidd
 • rhyngweithio pobl a robotiaid
 • lleoleiddio a mapio awtonomaidd (slam)
 • dysgu peiriant / dwfn, adluniad 3d
 • adnabod a thracio gwrthrychau
 • tracio pobl.

Prosesu signalau a delweddau

 • cymwysiadau ym maes dadansoddi delweddau meddygol
 • gwybodeg feddygol
 • monitro iechyd a chwaraeon
 • dadansoddi symudiad dynol ac adnabod gweithredoedd a gweithgareddau dynol
 • segmentu delweddau a fideo.

Industrial 4.0, gwybodeg weithgynhyrchu, a systemau seiliedig ar wybodaeth

 • cloddio am ddata
 • darganfod gwybodaeth
 • prosesu delweddau
 • systemau cefnogi penderfyniadau a pherfformiad
 • optimeiddio
 • adnabod patrymau
 • dysgu peiriant
 • semanteg
 • rheoli gwybodaeth
 • cymwysiadau seiliedig ar wybodaeth.

Systemau a synwyryddion clyfar

 • system lle mae deallusrwydd wedi’i wreiddio
 • synwyryddion clyfar
 • monitro cyflwr deallus a rhoi prognosis
 • strategaethau rheoli iechyd peiriannau a phrosesau
 • dadansoddi data cyflymder uchel amser go iawn.

Ein nod yw hybu cydweithio rhwng gwahanol feysydd ymchwil ac archwilio sut gall ymchwil ym maes deallusrwydd artiffisial a roboteg fod o fudd yng nghyswllt gwahanol broblemau peirianneg, neu gael ei chymhwyso iddynt.

Gweithio gyda diwydiant

Rydym hefyd yn gweithio gyda diwydiant ar nifer o brosiectau ymchwil cydweithredol, gan gynnwys:

 • Adlunio 3-D a nodweddu prosesau Labordai Gweithgynhyrchu Ychwanegion (AML), sy’n cael eu hariannu gan Renishaw a Chronfa Strategol Prifysgol Caerdydd.
 • Gwthio ffiniau delweddu arwyneb 3-D seiliedig ar olwg.
 • Gweithgynhyrchu ychwanegion a roboteg i gefnogi ymateb gwell i fwy o hyblygrwydd, a ariannwyd gan Swyddfa Gyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) trwy’r Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE) a diwydiant.

Pobl

Dr Ze Ji

Dr Ze Ji

Lecturer

Email
jiz1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0017
Dr Yulia Hicks

Dr Yulia Hicks

Senior Lecturer - Teaching and Research

Email
hicksya@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5945
Yr Athro Rossi Setchi

Yr Athro Rossi Setchi

Professor

Email
setchi@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5720
Dr Michael Packianather

Dr Michael Packianather

Senior Lecturer - Teaching and Research

Email
packianatherms@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5911
Yr Athro Ying Liu

Yr Athro Ying Liu

Senior Lecturer - Teaching and Research

Email
liuy81@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4696
Dr Abhishek Kundu

Dr Abhishek Kundu

Lecturer - Teaching and Research

Email
kundua2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5953
Dr Daniel Gallichan

Dr Daniel Gallichan

Lecturer in Medical Imaging

Email
gallichand@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0045
Yr Athro Roger Grosvenor

Yr Athro Roger Grosvenor

Reader

Email
grosvenor@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5913
Yr Athro HaiJiang Li

Yr Athro HaiJiang Li

Senior Lecturer - Teaching and Research

Email
lih@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5133
Dr Zhangming Wu

Dr Zhangming Wu

Lecturer

Email
wuz12@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0) 29 2087 4542
Dr Abolfazl Zaraki

Dr Abolfazl Zaraki

Lecturer

Email
zarakia@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0) 29 2087 4278