Ewch i’r prif gynnwys

Rhyngwyneb Busnes

Mae'r Rhyngwyneb Busnes yn cysylltu busnesau a sefydliadau o bob maint yn syth â chalon yr Ysgol Peirianneg.

Mae'r tîm Rhyngwyneb Busnes yn gofalu am bob agwedd ar ein perthynas â busnesau. O weithio gyda'n hymchwilwyr a'n myfyrwyr i gyfnewid gwybodaeth a datblygiad proffesiynol, rydym yn hwyluso cydweithio a mynediad at arbenigedd a chyfleusterau.

Gan adeiladu ar ein hanes cryf o gysylltiadau â diwydiant gallwn ddod o hyd i atebion y gellir eu teilwra i anghenion eich busnes neu sefydliad.

Cysylltu â ni

Os hoffech gydweithio â ni, neu gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom yn business_interface@caerdydd.ac.uk