Ewch i’r prif gynnwys

Dysgu ymarferol

Mae cynnig cynnwys ymarferol ar gyrsiau yn rhan allweddol o’n proses addysgu a dysgu.

Yn y pen draw, proses ymarferol yw peirianneg, felly mae trosi’r elfennau hyn drwy waith labordy a phrosiectau yn bwysig i ni.

Mae’r cyfleusterau labordy diweddaraf ym meysydd peirianneg ddinesig, strwythurol, amgylcheddol, mecanyddol, meddygol, trydanol ac electronig yn ein Hysgol.

Mae’r cyfleusterau mawr yn cynnwys:

Mae’r cyfarpar a’r technolegau addysgu diweddaraf yn y darlithoedd a’r labordai i alluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau damcaniaethol ac ymarferol sydd eu hangen arnynt yn y farchnad swyddi ar hyn o bryd.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae dros £15m wedi’i fuddsoddi mewn labordai a darlithfeydd i roi’r amgylchedd dysgu gorau posibl i’n myfyrwyr.

Cefnogi eich addysg

Mae'r Ysgol hefyd yn cynnwys llyfrgell arobryn Trevithick, caffi mawr, cyfleusterau cyfrifiadurol 24 awr ac ystafell gyffredin anffurfiol i fyfyrwyr.

Lansiwyd y Fforwm ychydig flynyddoedd yn ôl i gynnig man aml-bwrpas ar gyfer cymdeithasu ac astudio i fyfyrwyr a staff. Mae hefyd gennym gyfleuster argraffu 3d arbennig ac mae croeso i fyfyrwyr fynd a defnyddio’r cyfarpar.