Ewch i’r prif gynnwys

Busnes

Rydym yn darparu arbenigedd a chyfleusterau ymchwil i helpu i gefnogi busnesau a sefydliadau o bob maint ar amrywiaeth eang o brosiectau a mentrau.

Mae'r Brifysgol wedi chwarae rôl allweddol wrth gefnogi diwydiant lleol ers iddi gael ei sefydlu yn 1884, pan sefydlwyd mwyngloddio a pheirianneg fel pynciau hanfodol. Heddiw, rydym yn un o’r Ysgolion Peirianneg gorau am ansawdd ymchwil ac ar y brig am effaith ein hymchwil, sy'n adlewyrchu ein cysylltiadau cryf iawn â byd diwydiant.

Y Rhyngwyneb Busnes

Mae’r Rhyngwyneb Busnes yn cysylltu busnesau a sefydliadau o bob maint yn syth i ganol yr Ysgol Peirianneg. O weithio gydag ymchwilwyr i weithio gyda myfyrwyr, o gael mynediad i’n cyfleusterau i gyfnewid gwybodaeth a datblygiad proffesiynol. Rydym yn hwyluso cydweithrediad a mynediad at arbenigedd a chyfleusterau. Gan adeiladu ar ein cofnod o gysylltiadau cryf gyda diwydiant, gallwn ddod o hyd i atebion a ellir eu haddasu i ofynion eich busnes neu sefydliad.

  • Yn y safle 1af am effaith ein hymchwil yn REF 2014 ar gyfer Peirianneg Sifil a Pheirianneg Gyffredinol
Gweithio gyda'n hymchwilwyr

Gweithio gyda'n hymchwilwyr

Cefnogwch eich prosiectau ymchwil a datblygu gydag arbenigwyr ym myd diwydiant a labordai ymchwil modern.

Cyfnewid gwybodaeth a datblygiad proffesiynol parhaus

Cyfnewid gwybodaeth a datblygiad proffesiynol parhaus

Manteisiwch ar ein harbenigedd drwy wasanaethau a chyfleoedd ymgynghori ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Ein cyfleusterau

Ein cyfleusterau

Rydym eisiau datblygu ffyniant economaidd a chymdeithasol drwy helpu troi syniadau a datblygiadau arloesi i gynnyrch, technolegau, cwmnïau deillio a busnesau newydd.

Gweithio gyda’n myfyrwyr

Gweithio gyda’n myfyrwyr

Recriwtiwch raddedigion peirianneg o ansawdd uchel neu cymerwch ran yn ein rhaglenni addysgu.

Cwrdd â'r tîm

Cwrdd â’r tîm Rhyngwyneb Busnes a gwybodaeth am sut i gysylltu â nhw.