Ewch i’r prif gynnwys

Grwpiau a chanolfannau ymchwil

Mae ein tair canolfan ymchwil eang yn dwyn arbenigwyr ar draws yr Ysgol ynghyd i weithio ar brosiectau ymchwil o bwys.

Mae pob canolfan yn gyfrifol am fynd i'r afael â themâu ymchwil allweddol ar draws Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr.

Canolfan Daear Gadarn ac Adnoddau Naturiol

Mae ein gwaith ymchwil yn ymdrin â chyfansoddiad ac esblygiad dynamig mantell a chramen y Ddaear, gan gynnwys ei hadnoddau mwynol a phetrolewm.

Economic geology

Daeareg Economaidd

Rydym yn defnyddio gwybodaeth ddaearegol sylfaenol ac ymchwil i helpu i fynd i'r afael â phroblemau mawr wrth archwilio a datblygu adnoddau mwynol a hydrocarbon.

A disused quarry

Geoamgylcheddau Cynaliadwy

Mae ein grŵp yn cynnal ymchwil cymhwysol i'r rhyngweithio rhwng y geosffer a lles dynol ac amgylcheddol.

Tectoneg a Geoffiseg

Rydym yn ymchwilio i brosesau ffisegol y Ddaear solet.

Canolfan Geobioleg a Geocemeg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn ei moroedd ac o dan ei moroedd, lle mae bywyd wedi esblygu ac effeithio’n ddirfawr ar amgylcheddau dros filiynau o flynyddoedd.

Geochemistry

Geocemeg

Rydym yn archwilio olrhain prosesau system y Ddaear ar dymheredd isel yn ogystal ag uchel gan ddefnyddio dulliau geogemegol.

Water sampling in the high Arctic

Geomicrobioleg a Biogeocemeg

Mae ein grŵp yn defnyddio ystod o ddulliau cyfannol ar draws graddfeydd gofodol ac anserol i archwilio cwestiynau ymchwil.

Reconstruction of Devonian lycopod forest in Svalbard

Palaeobioleg

Rydym yn astudio strwythur, morffoleg, twf a systemateg organebau a'r modd y maent yn rhyngweithio â'i gilydd, gyda'r lithosffer, y moroedd a'r atmosffer.

Canolfan Gwydnwch a Newid Amgylcheddol

Rydym yn archwilio i achosion a chanlyniadau newidiadau yn system y Ddaear, yn y môr, yr atmosffer ac ar y tir, o’r gorffennol daearegol i'r presennol a’r dyfodol.

Icebergs in South Greenland.

Hinsoddau Oer

Mae gennym ddiddordeb yn sut mae bywyd yn bodoli mewn amgylcheddau eithafol a sut mae prosesau yn y lleoedd oeraf yn dylanwadu ar y modd y mae'r Ddaear gyfan yn gweithio.

Hydrological engineering in Switzerland

Prosesau Arwyneb y Ddaear

Mae ein grŵp ymchwil amlddisgyblaethol yn ceisio deall byd yn y dyfodol gyda hinsawdd gynhesach a defnydd gwahanol o dir.

Research ship collecting marine samples

Systemau Cefnforoedd a Hinsawdd

Mae Grŵp Ymchwil y Cefnforoedd a'r Hinsawdd yn gweithio ar amrywiaeth o brosesau a graddfeydd amser o fewn y system cefnforoedd-hinsawdd.