Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol yn gwneud darganfyddiadau newydd ac yn cael effaith gadarnhaol ar ein byd.

Cefnogir ein hymrwymiad i ragoriaeth drwy grwpiau ymchwil cryf, y cyfleusterau diweddaraf a phartneriaethau allweddol.

Ystyriodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 fod 94% o’n hallbynnau ymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y byd, gan olygu ein bod yn 4ydd yn y DU am Systemau’r Ddaear a Gwyddorau Amgylcheddol.

Mae ein hymchwilwyr yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sylweddol sy’n wynebu gwaith ymchwil ym maes Gwyddorau’r Ddaear, gan gynnwys:

  • deall prosesau magmatig a hydrothermol
  • dynameg y biosffer, yr hydrosffer a’r geosffer
  • chwilio am adnoddau naturiol
  • newid byd-eang
  • yr Anthroposen
  • esblygiad hirdymor y Ddaear a’i systemau planedol.

Research ship collecting marine samples

Grwpiau a chanolfannau ymchwil

Dod ag arbenigedd ar draws yr Ysgol ynghyd i weithio ar brosiectau ymchwil o bwys.

Snowdon, Snowdonia

Effaith

Mae ein gwaith ymchwil yn mynd i'r afael â heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'r amgylchedd.

Pools

Cyfleusterau

Mae ein hymchwil ym mhob maes Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn seiliedig ar ein cyfleusterau a’n cyfarpar blaengar.

Newyddion

I gael y newyddion diweddaraf o'r Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr