Ewch i’r prif gynnwys

Israddedigion

Mae ein cyrsiau'n rhoi cyfle i edrych ar y Ddaear mewn ffordd gyfannol sy'n seiliedig ar ymchwil, lle mae'r môr, yr atmosffer, y biosffer a'r lithosffer yn cael eu hastudio'n fanwl fel rhannau cyfansoddol o system y Ddaear.

Mae gennym 18 o raddau i is-raddedigion, pob un yn dechrau gyda semester cyntaf cyffredin sy'n gadael i chi gael blas ar elfennau o wyddorau'r ddaear a'r môr cyn gwneud eich dewis.

Bwriad ein rhaglenni MESci pedair blynedd yw hyfforddi myfyrwyr ar gyfer gyrfa ymchwil broffesiynol.  Gyda chymhwyster MESci o Brifysgol Caerdydd, bydd modd cael mynediad i raglenni PhD yn uniongyrchol.

Earth surveying fieldwork

Daearyddiaeth Amgylcheddol

Mae’r cwrs hwn yn rhoi sylfaen i wyddorau’r ddaear ac yn mynd ymlaen i gynnwys pynciau fel rheoli tirweddau, llygredd, ansawdd dŵr, ecoleg a geomorffoleg.

Students studying copper deposits on a fieldtrip in Cyprus

Daeareg Adnoddau ac Archwilio

Mae hwn yn gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb ym mhob elfen o adnoddau naturiol, gan gynnwys archwilio, echdynnu a rheoli.

Geowyddorau Amgylcheddol

Dyma gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn materion geoamgylcheddol byd-eang neu faterion geoamgylcheddol cymhwysol.

Folding at Broad Haven

Daeareg

Mae hwn yn gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb ym mhob elfen o ddaeareg ac esblygiad y ddaear, gan gynnwys gwneud mapiau a gwaith arsylwi ymarferol yn y maes.

Marine Geography students in Greece

Daearyddiaeth y Môr

Dyma gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i astudio materion ffisegol a materion sy’n ymwneud â hydrograffeg a rheoli mewn perthynas â’r môr a’i forlinau.

Dan Cox

Mae fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn amhrisiadwy, yn dair blynedd fythgofiadwy. Mae amrywiaeth dysgu Adran Gwyddorau'r Ddaear wedi rhoi cyfle i mi ddilyn fy niddordebau heb ffiniau. Rwyf wedi dysgu sgiliau sy'n drosglwyddadwy ac sydd wedi fy ngalluogi i gael fy ngyrfa ddelfrydol sef astudio am radd PhD a sicrhau dyfodol mewn ymchwil.

Daniel Cox, MESci Daeareg