Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau ôl-radd a addysgir

Mae ein rhaglenni gradd Meistr yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol, polisi ac ymchwil gyfoes.

Mae ein gradd MSc mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y diwydiannau geoamgylcheddol, geodechnegol, ymgynghori a rheoleiddio.

Mae'r rhaglen MSc alwedigaethol boblogaidd hon wedi cael 25 mlynedd o lwyddiant ac wedi hyfforddi dros 700 o ôl-raddedigion.

Mae'r rhaglen yn cynnwys cynllun lleoli mewn diwydiant, a bydd darlithwyr allanol yn cyfrannu at yr addysgu. Mae'r cwrs MSc yn cael ei achredu gan Gymdeithas Ddaearegol Llundain. Ar ôl cwblhau'r cwrs ôl-radd hwn, gall y credydau gyfrannu at ennill y cymhwyster Daearegydd Siartredig (C.Geol) proffesiynol.

Gwneud cais ar gyfer gradd MSC mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

Mae angen gwybodaeth ddaearegol dechnegol ar gyfer pob math o ymchwiliadau mewn safleoedd geoamgylcheddol, o gynllunio sylfeini i asesu tir halogedig.  Y dyddiau hyn, yn y byd sydd wedi datblygu – ac yn y byd sydd wrthi'n datblygu – mae darnau mawr o dir diwydiannol diffaith yn cael eu hadfer fel bod modd gwneud defnydd arall ohonynt, ac mae'n rhaid cael sgiliau geoamgylcheddol a sgiliau geodechnegol wrth ymchwilio i safleoedd o'r fath.

Yn ogystal â hyn, mae gwarchod yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy yn sail i ddeddfwriaeth yn y rhan fwyaf o wledydd erbyn hyn. Fel arfer, mae prosiectau'n cynnwys elfennau o ddaeardechnegau, llygredd daear ac asesiadau amgylcheddol. Mae'r dull integredig hwn o weithio yn sail i'r rhaglen MSc hon.

Erbyn hyn, mae nifer o'n graddedigion yn gweithio mewn diwydiannau geoamgylcheddol/geodechnegol proffesiynol ac yn asiantaethau'r llywodraeth yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop a dros y dŵr mewn gwledydd eraill.

Rhagor o wybodaeth am Ddaeareg Amgylcheddol Gymhwysol (MSc)

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Mae gennym ddau ysgoloriaeth ar gael, a all gael ei wobrwyo i fyfyrwyr yn astudio ar gyfer yr MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysolo yn 2017/18.

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth a sut i wneud cais.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol (MSc), cysylltwch â:

Peter Brabham

Dr Peter Brabham

Senior Lecturer

Email:
brabham@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4334