Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ôl-raddedig yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd i'ch arwain wrth i chi ddarganfod meysydd newydd a chyffrous.

Wedi’i danategu gan nawdd allanol sylweddol, mae ein hamgylchedd ymchwil bywiog yn darparu myfyrwyr PhD a MPhil gyda chyfleoedd i weithio gyda arbenigwyr y byd ac i ddefnyddio chyfarpar ymchwil o ansawdd uchel.

Bob blwyddyn, byddwn yn recriwtio tua 15 o fyfyrwyr ar gyfer graddau PhD, a byddant yn cael budd o gyfrannu at gyfarfodydd yr Ysgol, cyfleoedd addysgu a phrofiadau hyfforddiant sgiliau hanfodol.

Ysgoloriaeth ymchwil

Mae gennym ddau fath o Ysgoloriaeth PhD:

Bydd disgrifiadau o brosiectau PhD DTP a nad ydyw'n DTp yn cael eu hysbysebu ar dudalennau gwe ymchwil ôl-raddedig pan fyddant ar gael. Mae teitlau’r prosiect Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) wedi’u rhannu yn ôl ein deg maes ymchwil.

Meysydd ymchwil

O berfeddion y Ddaear, drwy'r crwst, i'r moroedd ac i'r ddaear, mae ansawdd rhyngwladol ein hallbwn ymchwil wedi ei gymeradwyo gan ein safle yn 4ydd yn y DU ar gyfer ein disgyblaeth ymchwil (REF 2014).

Mae ein hymchwilwyr wedi’u rhannu’n fras yn dair canolfan ymchwil.

Canolfan Daear Gadarn ac Adnoddau Naturiol

Mae ein gwaith ymchwil yn ymdrin â chyfansoddiad ac esblygiad dynamig mantell a chramen y Ddaear, gan gynnwys ei hadnoddau mwynol a phetrolewm.

Canolfan Geobioleg a Geocemeg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn ei moroedd ac o dan ei moroedd, lle mae bywyd wedi esblygu ac effeithio’n ddirfawr ar amgylcheddau dros filiynau o flynyddoedd.

Canolfan Gwydnwch a Newid Amgylcheddol

Rydym yn archwilio i achosion a chanlyniadau newidiadau yn system y Ddaear, yn y môr, yr atmosffer ac ar y tir, o’r gorffennol daearegol i'r presennol a’r dyfodol.

Geowyddorau i Affrica

Geowyddorau i Affrica hwn yn cwmpasu ein tair canolfan ac yn cynnig arbenigedd gyda phartneriaid a chydweithwyr lleol er mwyn mynd i'r afael â heriau geowyddonol yn Affrica.

Ymholiadau

Ymholiadau Ymchwil Ôl-raddedig