Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi addysg

Cymerwch ran yn ein rhaglen o ddarlithoedd cyhoeddus, arddangosiadau a digwyddiadau maes.

Mae gennym amrywiaeth gyffrous o weithgareddau maes i ysgolion y gellir eu cyflwyno mewn ystafell ddosbarth neu ar ffurf gweithdy yn ein labordai. Rydym yn teilwra pob gweithgaredd yn ôl oedran a gallu, felly bydd y disgyblion yn cael eu hannog a'u cynnwys drwy'r amser.

Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o ddarlithoedd yn ystod y flwyddyn academaidd, sydd ar agor i'r cyhoedd ac sy'n ymdrin â phynciau sy'n berthnasol i waith ymchwil geowyddonol. Mae'r pynciau sydd wedi cael sylw'n ddiweddar yn cynnwys:

  • Y Ddaear Beryglus
  • Adnoddau naturiol y ddaear: yma heddiw, ond beth am yfory?
  • Pwysigrwydd ac amrywiaeth astudiaethau isotopig mewn gwyddorau daear.

Nodwch, mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Public audience attending a talk in a lecture theatre

Digwyddiadau allanol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

Byddwch yn rhan o'n gweithgareddau, arddangosiadau a’n darlithoedd. Mae’r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am ein gweithgareddau a'n digwyddiadau yn y gymuned, cysylltwch â: