Ewch i’r prif gynnwys

Srinidhi Ravi

Srinidhi Ravi

Cafodd Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Caerdydd effaith fawr ar fy ngyrfa fel geowyddonydd.

Sbardunodd ymagwedd addysgegol Dr Andrew Kerr fy niddordeb mewn prosesau folcanig, a hefyd gosododd y sylfaen ar gyfer fy ymchwil PhD sy'n canolbwyntio ar dirffurfiau folcanig a phetroleg lleuadol.

Roedd y BSc mewn Daeareg yn gyfle i fi adeiladu sgiliau mewn systemau gwybodaeth ddaearyddol, ymchwil a gwaith maes, gan gynnig man cychwyn ar gyfer gweddill fy ngradd israddedig, a gwblheais yn yr Ysgol Fforio Daear a Gofod ym Mhrifysgol Talaith Arizona, ac yn y pen draw fy ymchwil PhD.

Addysg bellach

Ar hyn o bryd rwy'n fyfyriwr PhD yn astudio daeareg planedau. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar graterau trawiad a thirffurfiau folcanig ar y Lleuad, ac rwy'n eu hastudio gan ddefnyddio setiau data delweddol a ddychwelwyd gan Gamera’r Cylchdrowr Rhagchwilio'r Lleuad (LROC), un o saith offeryn ar gyrch cylchdrowr rhagchwilio'r lleuad NASA.

Rwyf i hefyd yn gwneud modelu thermodynamig a phetrolegol i ddeall sut y cynhyrchwyd magmâu silica yn hanes cynnar y lleuad.

Byw yng Nghaerdydd

Rhoddodd Caerdydd gyfeillion oes i mi, a lwyddodd i wneud y dyddiau maes mewn glaw ac eira yn hwyl! Fyddwn i ddim ble ydw i heddiw oni bai am y gyfadran a fy nghyfoedion yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd yn y Brifysgol.