Ewch i’r prif gynnwys

Rosie Gornall

Rosie Gornall

Ar ol graddio gyda BSc mewn Geowyddorau Amgylcheddol ac yna MSc mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol, cefais swydd fel Daearegwr Peirianneg gyda Mott MacDonald ac rwyf wedi gweithio iddyn nhw ers pum mlynedd yn eu swyddfa yng Nghaerdydd.

Yn ystod fy ngradd israddedig fe wnes ffrindiau oes a chael dealltwriaeth eang o’r geowyddorau a'r opsiynau gyrfa gwahanol niferus oedd ar gael i fi ar ôl graddio. Mae natur gymhwysol y cwrs MSc ynghyd â'r lleoliad gwaith diwydiannol, yn gwahaniaethu'r cwrs oddi wrth gynlluniau tebyg eraill a pharatôdd fi ar gyfer y gweithle drwy ddysgu fi sut i drosglwyddo'r sgiliau a'r wybodaeth a ges i drwy fy ngradd i leoliad masnachol.

Amrywiaeth o gyfleoedd

Un o'r pethau rwy'n eu hoffi am weithio i gwmni ymgynghori amlddisgyblaethol yw amrywiaeth y prosiectau rwy'n cael cyfle i weithio arnyn nhw a'r cyfuniad o waith swyddfa a safle. Ers ymuno rwyf wedi gweithio ar gynlluniau ffordd, rheilffordd, ysbyty, ysgol a fferm wynt, yn archwilio a chynghori ar sut y bydd amgylchiadau'r tir yn effeithio ar ddylunio'r datblygiadau hyn.

Dros y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi mireinio sgiliau a gwybodaeth yn y beirianneg tir arbenigol sy'n gysylltiedig â chynlluniau ynni dŵr ac argaeau arglawdd. Uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma yw gweithio ar brosiect ynni dŵr mewn ardal anghysbell yng Ngweriniaeth Georgia, lle'r oeddwn i'n rhan o dîm bach yn mapio a chofnodi daeareg 38km o dwneli craig galed drwy'r mynyddoedd, i gynorthwyo gyda chynllunio cynhaliaeth tymor hir y twneli.

Byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn ddinas ardderchog i weithio ac astudio ynddi, ac mae gen i gydbwysedd bywyd/gwaith gwych gan fwynhau holl fanteision byw mewn prif ddinas gyda chefn gwlad o fewn pellter rhwydd, sy'n bwysig iawn i fi fel rhywun o gefndir gwledig.