Ewch i’r prif gynnwys

Katie Phillips

Katie Phillips

Roedd awyrgylch Prifysgol Caerdydd a'r ddinas yn union yr hyn roeddwn i'n dymuno ei gael ar gyfer my mhrofiad israddedig. Graddiais mewn Daeareg (BSc) yn 2016 ac roeddwn i'n gwybod fy mod am alluogi fy nghariad a dealltwriaeth o ddaearyddiaeth a daeareg yn fy ngyrfa. Dyna pam y penderfynais fynd i ddysgu.

Yn ystod fy nghyfnod yn y Brifsygol roeddwn i'n gallu ymuno â Phrosiect Profiad Ysgol y Brifysgol, un o lawer o glybiau allgyrsiol sydd ar gael i unrhyw un sy'n dod i'r Brifysgol.

Ar ôl graddio astudiais i TAR mewn Daearyddiaeth Uwchradd a fi bellach yw'r Pennaeth Daearyddiaeth mewn ysgol yn Hampshire. Rwy'n arwain adran o saith ac wedi gwneud hynny ers mis Medi 2018.

Roedd fy ngradd yn hynod werthfawr pan oeddwn i'n hyfforddi i fod yn athrawes ac ers hynny hefyd. Drwy fod yn rhan o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd cefais ddysgu llawer o sgiliau rwyf i nawr yn gallu eu trosglwyddo i'r dosbarth ac i fy adran, fel: gwaith tîm, blaenoriaethu tasgau, creu perthynas broffesiynol gyda disgyblion a staff, cymell disgyblion a llywio disgyblion Safon Uwch at lwybr israddedig.

Roeddwn i hefyd yn gallu cael cyngor personol a phroffesiynol gan fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, fy narlithwyr a fy mentor yn ystod fy nghyfnod yn yr ysgol.

Byw yng Nghaerdydd

Ar wahân i'w hapêl academaidd, mae Caerdydd yn ddinas ryfeddol, gyda phopeth mor agos at ei gilydd a'r Brifysgol mewn safle perffaith i deithio i mewn ati, fel y gwnes i, neu grwydro arfordir de Cymru. Mae gen i atgofion annwyl iawn o fy mhedair blynedd yno ac wedi gwneud ffrindiau oes o bedwar ban byd.