Ewch i’r prif gynnwys

Jemma Rafipay

Jemma Rafipay

Fe ges i amser gwych yn astudio, ac rwy'n teimlo bod y BSc Geowyddorau Amgylcheddol a'r MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol wedi fy ngalluogi i symud ar unwaith i weithio fel ymgynghorydd amgylcheddol.

Mae Caerdydd yn ddinas arbennig ac mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd yn y Brifysgol yn uchel ei pharch. Os byddai'n rhaid i fi ddewis fy hoff beth am astudio yng Nghaerdydd, hwnnw fyddai'r amrywiaeth o gyfleoedd, o ddarlithoedd dosbarth i deithiau maes tramor a phrofiad gwaith diwydiannol. Rhoddodd y rhain i gyd y sgiliau cychwynnol, yr hyder a'r wybodaeth i fi allu trosi i fyd gwaith!

Gyrfa ym maes rheoli prosiectau

Dechreuais fy ngyrfa yn WSP, un o brif gwmnïau gwasanaethau proffesiynol y byd, yn cynghori ar risg tir halogedig i drafodion eiddo yn y DU, ac yn ddiweddarach symudais i dîm arall yn WSP ac rwyf i nawr yn rheoli prosiect ar gyfer cyflenwi adroddiadau ynni adeiladau, sy'n darparu cyngor gwerthfawr ar gynaladwyedd i'n cleientiaid.

Rwyf i hefyd ar secondiad rhan amser i Gyngor Adeiladu Gwyrdd y DU a fi yw'r Cydlynydd rhwydwaith lleol ar gyfer y De Orllewin, yn gyfrifol am ymgysylltu gydag aelodau lleol a threfnu digwyddiadau rhannu gwybodaeth yn canolbwyntio ar gynaladwyedd.