Ewch i’r prif gynnwys

Adam Hughes

Adam Hughes

Ar ôl cwblhau MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol (BSc) ym Mhrifysgol Caerdydd, es i fyd gwaith.

Llwyddais i ddod o hyd i swydd ar ôl awgrym gan ffrind gyda chontractwr gwella tir blaenllaw, Vibro-Menard Ltd, lle'r oeddwn yn Beiriannydd Geotechnegol a Chontractau am 2 fis cyn penderfynu dilyn y llwybr gyrfa roeddwn i wedi'i fwriadu - Daeareg.

Gweithio dramor

Golygodd hynny symud i Awstralia, lle'r wyf i nawr yn gweithio i AngloAmerican ym meysydd glo Basn Canolog Bowen, yng ngogledd Queensland. Mae fy swydd yn cynnwys ymweld â safleoedd anghysbell yn niffeithdir yng nghanol amrywiaeth cefn gwlad Awstralia i gofnodi, samplo a phrofi strata o gannoedd o fetrau dan ddaear. Mae fy ngwaith yn helpu i gynllunio modelau 3D o feysydd glo posibl dan yr wyneb gyda channoedd o filiynau o dunelli.

Fel rhan o fy hyfforddiant yma yn Awstralia rwyf i wedi dysgu sgiliau amddiffynnol 4WD uwch, cymorth cyntaf uwch, amrywiol gyrsiau lefel rheolwr a chymwysterau goruchwylio pyllau glo, a hyd yn oed cwrs trin nadroedd amddiffynnol!

Byw yng Nghaerdydd

Astudio ym Mhrifysgol Caerdydd oedd un o gyfnodau gorau fy mywyd. Symudais yno o ogledd orllewin Lloegr heb adnabod neb o gwbl ac yna ces i gwrdd â rhai o fy ffrindiau gorau erioed.

Mae’r dosbarthiadau a’r amgylchedd dysgu’n ddiguro, ac roeddech chi bob amser yn cael cymorth gan faint fynnech chi o feddyliau mawr, beth bynnag oedd y broblem.

Astudio yn y Brifysgol, oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed. Drwy'r cyfan, 'dwyf i ddim yn difaru dim, does gen i ond atgofion anhygoel a chymhwyster sydd wedi mynd â fi i lefydd roeddwn i bob amser wedi breuddwydio amdanyn nhw.