Ewch i’r prif gynnwys

Sut i gyrraedd

Mae'r ganolfan wedi'i lleoli ar lawr gwaelod y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr, mae'n hollol hygyrch i fyfyrwyr gydag anawsterau symudedd a gellid gyrraedd y campws mewn car, trên neu fws.

Mae yna fynediad gwastad ar hyd Plas y Parc gyda phalmentydd isel wrth y croesfannau. Ceir mynediad â ramp i fewn i'r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr. Cewch ragor o wybodaeth am fynediad i'r ganolfan ar ein tudalen ystadau.

Cyfeiriad

Canolfan Asesiadau Caerdydd
Canolfan Cefnogi Myfyrwyr
Prifysgol Caerdydd
50 Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

Gellir gwneud trefniadau hygyrchedd pellach hefyd. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw anghenion hygyrchedd eraill:

Ymholiadau Canolfan Asesiad DSA

Gwybodaeth teithio

Trên

Cathays yw'r orsaf drenau agosaf, sydd tua 5-10 munud i ffwrdd ar droed sydd wedi'i lleoli tu ôl i'r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnal gwasanaeth cyson i'r orsaf hon o orsaf Caerdydd Canolog a Phontypridd. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan allanol Trafnidiaeth Cymru.

Bws

Mae'r gwasanaethau bws 36,53, 86 a 95 yn rhedeg o ganol y ddinas ac yn stopio ym Mhlas y Parc. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan allanol Bws Caerdydd.

Car

Gyrru o'r M4 (o'r gorllewin)

Gadewch y briffordd wrth gyffordd 29 i ymuno â'r A48. Arhoswch ar yr A48 nes i chi weld arwyddion yr A470 (Canol y Ddinas/M4). Ewch ar yr heol fach o'r A48 gan barhau i ddilyn arwyddion yr A470/Canol y Ddinas. Wrth y  gylchfan ewch i lawr yr ail allanfa tuag at Ganol y Ddinas i ymuno â'r A470. Gadewch yr A470 yn Heol Colum. Ewch i lawr Heol Colum tuag at Blas y Parc. Mae'r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr ar yr ochr chwith, gyferbyn â Swyddfa Diogelwch y Brifysgol.

Gyrru o'r M4 (o'r dwyrain)

Gadewch y briffordd wrth gyffordd 32. Cymerwch y 4ydd allanfa yn y gylchfan i ymuno â'r A470 i Gaerdydd. Gadewch yr A470 ar Heol Colum. Ewch i lawr Heol Colum tuag at Blas y Parc. Mae'r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr ar yr ochr chwith, gyferbyn â Swyddfa Diogelwch y Brifysgol.

Parcio

Mae yna fannau parcio ar ochr yr heol tu allan i'r ganolfan. Maent yn fannau talu ac arddangos. Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu am docyn gyda digon o amser i chi gael eich apwyntiad (nodyn: gall apwyntiadau anghenion gymryd hyd at ddwy awr). Gall deiliaid Bathodyn Glas barcio yma yn rhad ac am ddim. Ceir mannau parcio penodol Bathodyn Glas ar hyd Plas y Parc.