Ewch i’r prif gynnwys

Trefnu apwyntiad

Rhagor o wybodaeth am ein horiau agor, sut i wneud apwyntiad a'r hyn mae'r ffioedd asesu yn ei gynnwys.

Ein horiau agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener yw 09:00 i 16:30.

Mae ein hamser aros presennol  yn 15 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, mae pobl yn aml yn canslo, felly cofiwch gysylltu i weld os gallwn ni gynnig apwyntiad ynghynt i chi.

Galwch heibio, ffoniwch neu e-bostiwch y ganolfan i siarad â ni a gwneud apwyntiad:

Ymholiadau Canolfan Asesiad DSA

Rydym yn codi pris ar gyrff ariannu ar gyfer ffi asesu gynhwysol llawn sy'n cynnwys:

  • adolygu unrhyw ofynion neu anghenion ychwanegol y gallech gyflwyno yn dilyn eich asesiad drwy gydol cyfnod eich cwrs gwreiddiol.
  • cydweithio â chyrff ariannu, cyflenwyr offer a sefydliadau perthnasol arall
  • cysylltu â chi i gael adborth am sut aeth yr asesiad a sut mae eich cefnogaeth yn gweithio yn ymarferol.

Bydd ffi'r asesiad yn cael ei dalu gan eich DSA (Arian Lwfans i Fyfyrwyr Anabl).