Ewch i’r prif gynnwys

Yn ystod yr asesiad

Mae'r asesiad anghenion DSA yn asesiad unigol felly mae pob apwyntiad yn wahanol. Fodd bynnag, mae asesiadau fel arfer yn parhau tua 2 awr.

Mae'r asesiad yn gyfweliad anffurfiol er mwyn pennu eich anghenion astudio. Os oes angen unrhyw dechnoleg gynorthwyol arnoch chi, bydd hyn yn gyfle i chi roi cynnig arni yn ystod yr asesiad.

Ar ddiwedd y cyfweliad, bydd yr asesydd yn crynhoi'r holl gefnogaeth a gaiff ei hargymell. Bydd yr asesydd yn cadarnhau os hofffech chi weld copi drafft o'ch adroddiad neu'n fodlon i'r copi terfynol gael ei anfon yn uniongyrchol at eich corff ariannu gyda chopi'n cael ei anfon atoch chi ar yr un pryd.

Byddwn yn gofyn am eich caniatâd i anfon yr adroddiad at Wasanaeth Anabledd y Brifysgol. Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'r Gwasanaeth hwn i wneud yn siŵr bod modd darparu'r holl gefnogaeth a argymhellir.

Amserlenni

Rydym yn anelu at gadw at yr amserlenni canlynol:

  • Os ydych yn cysylltu â ni am apwyntiad, rydym yn anelu at ymateb o fewn un diwrnod gwaith.
  • Ein nod fydd trefnu apwyntiad i gynnal Asesiad o Anghenion ar gyfer y Lwfans ymhen 15 niwrnod wedi i chi gysylltu â ni (ar yr amod y cawn yr holl ddogfennau angenrheidiol).
  • Ein nod fydd anfon yr adroddiad drafft neu derfynol ymhen 10 niwrnod gwaith ar ôl yr asesiad.
  • Os byddwch wedi gweld drafft, ein nod fydd anfon yr adroddiad terfynol at eich corff ariannu ymhen 1 diwrnod gwaith wedi i chi gymeradwyo hynny.