Ewch i’r prif gynnwys

Cyn eich apwyntiad

Cyn eich apwyntiad bydd angen i chi roi'r gwaith papur canlynol i ni:

  • copi o'r dystiolaeth feddygol yr ydych wedi'i chyflwyno gyda'ch cais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl
  • llythyr oddi wrth eich corff ariannu (e.e. Cyllid Myfyrwyr Cymru, Cyllid Myfyrwyr Lloegr, Y GIG) sy'n awdurdodi'r Asesiadau Anghenion DSA.

Mae'n rhaid i'r rhain eich cyrraedd chi o fewn 5 diwrnod gwaith i chi dderbyn eich cadarnhâd apwyntiad.

Byddwch hefyd yn derbyn holiadur byr cyn yr asesiad. Mae'n bwysig i chi gwblhau'r holiadur hwn gan ei fod yn rhoi gwybodaeth i'r asesydd ymarfer ynglŷn â'ch anabledd a'r gefnogaeth sydd gennych, o bosibl, yn ei  lle yn barod.

Llwytho i lawr yr holiadur cyn yr asesiad: