Ewch i’r prif gynnwys

Ar ôl eich apwyntiad

Os wnaethoch chi ofyn i gael gweld copi drafft o'ch adroddiad:

  • Ein nod fydd anfon yr adroddiad i chi o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl yr asesiad, yna cewch chi 3 diwrnod gwaith i ofyn am unrhyw newidiadau.
  • Os oes angen unrhyw newidiadau i'r adroddiad, ein nod fydd i gwblhau rhain o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôI yr asesiad.

Os nad oeddech chi eisiau gweld copi drafft:

  • Mae'n cael ei anfon atoch chi a'ch corff ariannu ar yr un pryd. Ein nod yw i anfon yr adroddiad o fewn deg diwrnod gwaith ar ôl yr asesiad.

Cofiwch gadw eich copi yn ddiogel gan fod yna wybodaeth ddefnyddiol ynddo.

Os byddwch yn fodlon i'r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia gael copi, caiff copi ei anfon atynt. Cedwir copi yn y ganolfan asesu yng Nghaerdydd.

Dalen ffeithiau ar ôl yr asesiad

Bydd y dalen ffeithiau hon yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ac yn dweud wrthoch beth i ddisgwyl unwaith bydd eich asesiad wedi ei gwblhau:

Taflen beth i'w wneud ar ôl eich asesiad

25 October 2016

Gwybodaeth am beth i'w wneud ar ôl i'r adroddiad gael ei anfon at eich corff cyllido.

DownloadWord

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch asesiad, cysylltwch â'r ganolfan:

Ymholiadau Canolfan Asesiad DSA

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y ddogfen y Weithdrefn Datrys Pryderon Myfyrwyr:

Gweithdrefn Datrys Pryderon Myfyrwyr

25 October 2016

Polisi a gweithdrefn cwynion.

DownloadWord