Ewch i’r prif gynnwys

Cronfa Diogelu COVID-19

Mae COVID-19 wedi newid popeth, ac mae’r Brifysgol yn wynebu heriau unigryw a digynsail. Ein prif flaenoriaeth yw lles myfyrwyr a staff.

Bydd rhoddion i Gronfa Diogelu COVID-19 Prifysgol Caerdydd yn rhoi cefnogaeth ar gyfer lles meddyliol a chorfforol myfyrwyr a staff - gan gadw pobl a mannau yn ddiogel drwy gymuned Prifysgol Caerdydd benbaladr.

Bydd eich rhoddion yn:

  • darparu cyfarpar diogelu personol (PPE) ar gyfer myfyrwyr a staff gan ddilyn y canllawiau diweddaraf
  • cefnogi myfyrwyr sy’n wynebu anawsterau ariannol annisgwyl
  • paratoi’r campws fel bod myfyrwyr a staff yn gallu dychwelyd yn ddiogel
  • ariannu cefnogaeth iechyd meddwl personol ar gyfer myfyrwyr a staff sy’n cael trafferth gyda gorbryder, ynysu cymdeithasol a phrofedigaeth.