Ewch i’r prif gynnwys

Rhedwch Hanner Marathon Mawr Vitality dros #TeamCardiff

#TeamCardiff runners at the finish line
#TeamCardiff runners at the finish line

Ymunwch â #TeamCardiff i redeg dros ymchwil Prifysgol Caerdydd yn Hanner Mawr Vitality 2020.

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau am leoedd elusennol yn Hanner Marathon Mawr Vitality 2020 a gynhelir ar 1 Mawrth 2020. Yn rhan o #TeamCardiff, gallwch wneud gwahaniaeth. Bydd eich gwaith caled, eich hyfforddiant a'ch ymroddiad yn helpu i weddnewid bywydau er gwell.

Mae’r ras hon wedi’i threfnu gan yr un tîm sy’n trefnu Marathon Llundain Virgin Money, ac mae’r llwybr 13.1 milltir hwn yn dechrau ger Tower Bridge, yn mynd drwy ganol Llundain a Canary Wharf, yn croesi Tower Bridge ac yn gorffen ger The Cutty Sark yn Greenwich. Mae’r digwyddiad yn cynnwys rhannau o gwrs byd-enwog Marathon Llundain.

Rhowch wybod inni pam eich bod eisiau cefnogi ymchwil drawsnewidiol Prifysgol Caerdydd drwy ein ffurflen ar-lein sydd isod.

Gwnewch gais ar gyfer lle ar #TeamCardiff

Codi arian

Rydym yn gofyn i redwyr #TeamCardiff addunedu i godi o leiaf £350 i'r achos o’ch dewis yn y Brifysgol. Fel aelod o #TeamCardiff, byddwn mewn cysylltiad â chi gydag awgrymiadau ar sut i godi arian yn ogystal â chyngor hyfforddi er mwyn eich cynorthwyo i gyrraedd eich targed.

Ymchwil canser

Prifysgol Caerdydd sy’n arwain gwaith ymchwil canser yng Nghymru. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghaerdydd yn cynnwys pob elfen o ymchwil canser ac mae gennym gryfderau amlwg ym meysydd geneteg canser, microamgylcheddau tiwmorau, canfod, datblygu a chyflwyno cyffuriau, a threialon clinigol.

Mae rhaglen Arweinwyr y Dyfodol Ymchwil Canser Prifysgol Caerdydd (FLICR) yn rhoi gwobrau ariannol i gefnogi ymchwilwyr sy’n dechrau ar eu gyrfaoedd mewn ymgais i ehangu ein dealltwriaeth o ganser a sut i’w drin. Er mwyn curo canser mae angen y meddyliau disgleiriaf, technolegau arloesol a buddsoddiad mewn ymchwilwyr dawnus. Mae FLICR yn buddsoddi mewn doniau er mwyn adeiladu cymuned o ymchwil ragorol yng Nghymru gyda’r bwriad o wneud mwy o darganfyddiadau yn gynt.

Niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl

Mae arbenigedd Caerdydd yn ganolbwynt ar gyfer ymchwil ym meysydd nirwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl ledled y byd. Mae Caerdydd yn gartref i gymuned ryngwladol o ymchwilwyr blaenllaw ym meysydd niwrowdyddoniaeth ac iechyd meddwl, ac mae’n arwain y gwaith o ddeall geneteg iechyd meddwl sy’n effeithio ar un o bob pedwar o bobl yn y DU ar unrhyw adeg. Helpwch ein ymchwilwyr arbenigol i wella'r ddealltwriaeth a'r driniaeth ar gyfer anhwylderau niwrolegol, gan gynnwys clefyd Alzheimer’s, sy’n cynrychioli rhai o’r heriau mwyaf i gymdeithas.

Bydd yr holl arian sy’n cael ei godi yn cael ei fuddsoddi yn uniongyrchol yn ymchwil flaenllaw’r Brifysgol. Ymchwil sy’n ysgogi newid - helpwch yn y frwydr yn erbyn y clefydau distrywiol yma.

Sut i ddechrau arni

Gwnewch gais am le elusennol gyda ni drwy ein ffurflen ar lein. Rydym yn agored i dderbyn ceisiadau gan redwyr sydd eisiau lle gyda Phrifysgol Caerdydd, yn ogystal â’r rheiny sydd â’u lle eu hunain yn y ras.

Os ydych wedi llwyddo i gael eich lle eich hun, byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â #TeamCardiff. Byddwch yn cael yr un gefnogaeth â’n rhedwyr elusennol a gallwch bennu eich targed eich hun o ran codi arian.

Byddwn yn dewis pwy sy’n cael lle elusennol gan ddefnyddio’r wybodaeth ar eich ffurflen ar lein. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb pob cwestiwn yn gyflawn, ac yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib dros pam eich bod eisiau rhedeg gyda #TeamCardiff.

Dyddiad cau

Canol nos dydd Sul 17 Tachwedd yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Byddwn yn rhoi gwybod ichi os yw eich cais yn llwyddiannus erbyn dydd Gwener 1 Rhagfyr.

Gwnewch gais ar gyfer lle ar #TeamCardiff

Cysylltwch â ni

Hannah Sterritt

Hannah Sterritt

Swyddog Grŵp Gwirfoddoli Cynfyfyrwyr

Email
sterritthr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)292251 0262