Ewch i’r prif gynnwys

Rhedwch Marathon Llundain Virgin Money ar gyfer #TeamCardiff

#TeamCardiff runners
#TeamCardiff runners

Ymunwch â #TeamCardiff a rhedwch ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd yn Marathon Llundain Virgin Money 2021.

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer lle elusennol ym Marathon Llundain Virgin Money sy’n cael ei gynnal ar yr 3 Hydref 2021.  Fel rhan o #TeamCardiff, gallwch wneud gwahaniaeth. Bydd eich gwaith caled, eich hyfforddiant a'ch ymroddiad yn helpu i weddnewid bywydau er gwell.

Rhowch wybod inni pam eich bod eisiau cefnogi ymchwil drawsnewidiol Prifysgol Caerdydd drwy ein ffurflen ar-lein sydd isod.

Gwnewch gais ar gyfer lle ar #TeamCardiff

Rydym ni'n gofyn i redwyr #TeamCardiff addo i godi o leiaf £1750 i'ch achos ddewisol dros y Brifysgol ond mae croeso ichi bennu eich targed eich hun hefyd. Fel aelod o #TeamCardiff, byddwn mewn cysylltiad â chi gydag awgrymiadau ar sut i godi arian yn ogystal â chyngor hyfforddi er mwyn eich cynorthwyo i gyrraedd eich targed.

Ymchwil canser

Prifysgol Caerdydd sy’n arwain gwaith ymchwil canser yng Nghymru. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghaerdydd yn cynnwys pob elfen o ymchwil canser ac mae gennym gryfderau amlwg ym meysydd geneteg canser, microamgylcheddau tiwmorau, canfod, datblygu a chyflwyno cyffuriau, a threialon clinigol.

Mae rhaglen Arweinwyr y Dyfodol Ymchwil Canser Prifysgol Caerdydd (FLICR) yn rhoi gwobrau ariannol i gefnogi ymchwilwyr sy’n dechrau ar eu gyrfaoedd mewn ymgais i ehangu ein dealltwriaeth o ganser a sut i’w drin. Er mwyn curo canser mae angen y meddyliau disgleiriaf, technolegau arloesol a buddsoddiad mewn ymchwilwyr dawnus. Mae FLICR yn buddsoddi mewn doniau er mwyn adeiladu cymuned o ymchwil ragorol yng Nghymru gyda’r bwriad o wneud mwy o darganfyddiadau yn gynt.

Niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl

Mae arbenigedd Caerdydd yn ganolbwynt ar gyfer ymchwil ym meysydd nirwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl ledled y byd. Mae Caerdydd yn gartref i gymuned ryngwladol o ymchwilwyr blaenllaw ym meysydd niwrowdyddoniaeth ac iechyd meddwl, ac mae’n arwain y gwaith o ddeall geneteg iechyd meddwl sy’n effeithio ar un o bob pedwar o bobl yn y DU ar unrhyw adeg. Helpwch ein ymchwilwyr arbenigol i wella'r ddealltwriaeth a'r driniaeth ar gyfer anhwylderau niwrolegol, gan gynnwys clefyd Alzheimer’s, sy’n cynrychioli rhai o’r heriau mwyaf i gymdeithas.

Bydd yr holl arian sy’n cael ei godi yn cael ei fuddsoddi yn uniongyrchol yn ymchwil flaenllaw’r Brifysgol. Ymchwil sy’n ysgogi newid - helpwch yn y frwydr yn erbyn y clefydau distrywiol yma.

Sut i ddechrau arni

Gwnewch gais am le elusennol gyda ni drwy ein ffurflen ar-lein. Rydym yn agored i dderbyn ceisiadau gan redwyr sydd eisiau lle gan Brifysgol Caerdydd, yn ogystal â’r rheiny sydd â lle eu hunain yn barod.

Os ydych wedi gwneud cynnig ac yn llwyddiannus ym mis Hydref, byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â #TeamCardiff. Byddwch yn derbyn yr un gefnogaeth a’n rhedwyr elusennol ac rydym yn argymell eich bod yn ceisio codi £500.

Byddwn yn dewis pwy sy’n cael lle elusennol gan ddefnyddio’r wybodaeth ar eich ffurflen ar lein. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb pob cwestiwn yn gyflawn, ac yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib dros pam eich bod eisiau rhedeg fel rhan o #TeamCardiff.

Gwnewch gais ar gyfer lle ar #TeamCardiff

Cewch fwy o wybodaeth am Marathon Llundain Virgin Money 2019 drwy ddilyn y linc Marathon Llundain Virgin Money.

Cysylltwch â ni

Hannah Sterritt

Hannah Sterritt

Swyddog Grŵp Gwirfoddoli Cynfyfyrwyr

Email
sterritthr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)292251 0262