Ewch i’r prif gynnwys

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd dros #TeamCardiff

Rhedwyr #TeamCardiff yn 2019
Rhedwyr #TeamCardiff yn 2019

Rhedwch yn ôl traed y goreuon a chodi arian ar gyfer Prifysgol Caerdydd yn Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd.

Fel rhan o #TeamCardiff, gallwch wneud gwahaniaeth. Bydd eich gwaith caled, eich hyfforddiant a'ch ymroddiad yn helpu i weddnewid bywydau er gwell.

Mynegwch eich diddordeb

Lleoedd rhad ac am ddim ar gyfer codwyr arian - Ymunwch â #TeamCardiff

Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd rhad ac am ddim sydd gennym ar gyfer ein codwyr arian - dewiswch eich achos a chofrestrwch i gymryd rhan.

Rydym ni'n gofyn i redwyr #TeamCardiff addunedu i godi o leiaf £200 i'ch dewis achos yn y Brifysgol (£150 i fyfyrwyr) Fel aelod o #TeamCardiff, byddwn mewn cysylltiad â chi gydag awgrymiadau ar sut i godi arian yn ogystal â chyngor hyfforddi er mwyn eich cynorthwyo i gyrraedd eich targed.

Dr Catherine Hogan, Cymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd

Ymchwil canser

Sut gallwch helpu cefnogi arweinwyr y dyfodol mewn ymchwil canser i ddatblygu diagnosis, triniaeth ac ataliaeth well.

Scan o gysylltiadau'r ymennydd

Niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl

Gallwch gefnogi ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd i ddatblygu diagnosis a thriniaethau mwy effeithiol.

Bydd pob ceiniog o’r holl arian sy’n cael ei godi yn cael ei fuddsoddi yn uniongyrchol yn ymchwil flaenllaw’r Brifysgol. Ymchwil sy’n ysgogi newid - helpwch yn y frwydr yn erbyn y clefydau distrywiol yma.

Gwyliwch neges Eddie Izzard, sydd wedi rhedeg sawl marathon, i #TîmCaerdydd ac unrhyw un sy’n ystyried rhedeg

Sut i ddechrau arni

Mynegwch eich diddordeb gyda ni a byddwn yn cysylltu i roi rhagor o wybodaeth am sut i gwblhau’r broses gofrestru a hawlio eich lle am ddim ar #TîmCaerdydd.

Cysylltwch â ni

Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr