Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg

Nod ein gwaith ymchwil yw gwella dealltwriaeth o'r prosesau cellog a moleciwlaidd sy’n tanategu haint, clefyd a thrawma.

Mae ffocws i’r ymchwil yn y thema hwn, ond nid yw wedi’i gyfyngu i geudod y geg. Ein nod yn y pen draw yw defnyddio ein hymchwil i ddatblygu dulliau therapiwtig o wella iechyd dynol. Mae agwedd drosiadol cryf i’n gwaith ymchwil, sy’n buddio i raddau helaeth o’r ffrwd barhaus o wybodaeth rhwng clinigwyr a gwyddonwyr sylfaenol.

Grwpiau ymchwil

Mae’r thema’n cynnwys pum grŵp ymchwil rhyngddisgyblaethol sy’n gorgyffwrdd:

atg

Grŵp Therapïau Uwch

The work of the group is focused on polymer therapies derived from nature in applied research.

matrix

Bioleg Matrics ac Atgyweirio Meinweoedd

Our research aims to understand and manipulate the interface between extracellular matrix (ECM) and the diversity of cells in the craniofacial complex.

micro

Grŵp Ymchwil Clefydau Microbau

Mae gan ein hymchwil ffocws sylweddol ar y rhan y mae bioffilmau microbaidd yn ei chwarae mewn ystod eang o heintiau dynol.

wound

Bôn Gelloedd, Atgyweirio Clwyfau ac Adfywio

Nod ein hymchwil yw deall y mecanweithiau sy’n waelodol o ran atgyweirio ac adfywio meinweoedd geneuol, croenol a niwral mewn cyfnod iach a chyfnod o afiechyd.

Sefydliadau a rhwydweithiau

Gall ymchwilwyr yn y thema fanteisio ar fod yn aelod o sefydliadau ymchwil a rhwydweithiau’r Brifysgol, gan gynnwys Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER), Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU a’r Sefydliad Haint ac Imiwnedd.