Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil clinigol, cymhwysol ac iechyd cyhoeddus

Mae ein hymchwil yn mesur afiechyd deintyddol, ymddygiad cymdeithasol, arferion deintyddol a phrosesau rheoli er mwyn asesu statws iechyd deintyddol y cyhoedd a'i anghenion yn y dyfodol.

Mae ein hastudiaethau yn hysbysu penderfyniadau polisi mawr, yn aml yn cael effaith iechyd deintyddol ar raddfa fyd-eang.

Consulting a GP rather than a dentist when experiencing problems with teeth or gums

Grwpiau ymchwil

Mae thema yn cynnwys y grwpiau canlynol:

Public health

Uned Iechyd Deintyddol y Cyhoedd

Our research focuses on oral health improvement and ranges from clinical trials of preventive dental technologies to studies designed to further understanding of and actions to address oral health inequalities.

ortho

Orthodonteg a Grŵp Delweddu Tri-dimensiwn

Mae ymchwil yn gwella ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o ddatblygiad y gymhlyg creuanwynebol ac yn trosi’r wybodaeth nhon i mewn i ymarfer clinigol arferol a gweithgareddau dyddiol.

vrg

Grŵp Ymchwil Trais

Mae’r Grŵp Ymchwil i Drais wedi helpu gyda chamau ymarferol i leihau anafiadau yn dilyn ymosodiadau treisiol ar lefel rhyngwladol.

Uned wybodaeth

Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru

The Welsh Oral Health Information Unit (WOHIU) works with the Wales Dental Epidemiology Co-ordinator to plan and deliver the NHS Dental Survey Programme for Wales.