Ewch i’r prif gynnwys

Themâu

Mae ein hymchwil yn ffocysu ar y themâu canlynol:

Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg

Ein nod yw i ddeall y prosesau cellog a moleciwlaidd sy'n ategu ymatebion meinweoedd i trawma, adfywio dilynol a phrosesau atgyweiriol.

Ymchwil clinigol, cymhwysol ac iechyd cyhoeddus

Ein nod yw gwella effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a threfniant gofal gan gynnwys atal clefydau a hybu iechyd.

Addysg deintyddol, ysgoloriaeth ac arloesedd

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol o ansawdd uchel, profiad addysgiadol sy'n ffocsyu ar y myfyriwr a dealltwriaeth pedagogaidd addysg ddeintyddol.