Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ac ymchwil drosiadol

Mae gan ein hymchwil sylw mawr ar ymchwil drosiadol a chyflwyno effaith sylweddol i wella ymarfer clinigol ar gyfer cleifion, cymdeithas a’r economi.

Mae gennym strategaeth ymchwil sydd yn cymryd gwaith o’r syniad cychwynnol a chamau labordai i weithredu. Wrth gyflawni’r nod hwn, mae llawer o’n hymchwil yn cael ei weithredu mewn cydweithrediad â grwpiau ymchwil tu allan i Brifysgol Caerdydd gan gynnwys sefydliadau academaidd eraill y DU, Ewrop a byd eang, sefydliadau’r Llywodraeth ac nad ydynt yn llywodraeth, y GIG a Diwydiant.

Mae ein hymchwil yn darparu newid cymdeithasegol, diagnostig a therapïau newydd. Mae’r astudiaethau achos yn nodi rhai ardaloedd sydd yn dosbarthu effaith cadarnhaol.