Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ac ymchwil drosiadol

Mae gan ein hymchwil sylw mawr ar ymchwil drosiadol a chyflwyno effaith sylweddol i wella ymarfer clinigol ar gyfer cleifion, cymdeithas a’r economi.

Mae gennym strategaeth ymchwil sydd yn cymryd gwaith o’r syniad cychwynnol a chamau labordai i weithredu. Wrth gyflawni’r nod hwn, mae llawer o’n hymchwil yn cael ei weithredu mewn cydweithrediad â grwpiau ymchwil tu allan i Brifysgol Caerdydd gan gynnwys sefydliadau academaidd eraill y DU, Ewrop a byd eang, sefydliadau’r Llywodraeth ac nad ydynt yn llywodraeth, y GIG a Diwydiant.

Mae ein hymchwil yn darparu newid cymdeithasegol, diagnostig a therapïau newydd. Mae’r astudiaethau achos yn nodi rhai ardaloedd sydd yn dosbarthu effaith cadarnhaol.

Two police officers

Lleihau troseddau treisgar

Rydym yn lleihau trais drwy waith ymchwil, defnyddio data mewn ffyrdd newydd, a phartneriaethau newydd rhwng meysydd meddygaeth a chyfiawnder troseddol.

Image of a nurse at a bedside in hospital

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Sut mae cynhyrchu gwell tystiolaeth a’i ddefnydd wedi arwain at wella effeithlonrwydd yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Two young children cleaning teeth

Creu darlun o iechyd deintyddol y boblogaeth

How quality assured surveillance of population dental health has improved national targeting of oral health promotion, planning of health services and monitoring their effectiveness.

Tropical rainforest

Defnyddio coedwigoedd trofannol Awstralia i helpu trin clwyfau cronig a chreithiau

Sut mae ymchwil cydweithredol a diwydiant yn adnabod ac ymdrin â therapïau clwyfau newydd o goed brodol yng nghoedwigoedd trofannol Queensland.

Image of the cross section of a blocked catheter

Rhybudd cynnar o rwystr cathetr troethol

Sut mae datblygiad synhwyrydd wedi galluogi darogan rhwystrau cathetrau sydd wedi rhoi rhyddhad i filoedd o gleifion.

Image of gluten testing

Diagnosis o drafferthion niwrolegol sy’n gysylltiedig â sensitifrwydd glwten

Sut mae adnabod biomarciwr clefyd wedi arwain at ddatblygiad dull gweithredu diagnostig newydd.

A selection of medical pills.

Hyrwyddo pwysigrwydd pwyll pan yn rhoi antibiotics ar bresgripsiwn ar gyfer problemau deinyddol mewn gofal cynradd

Lleihau rhoi antibiotics ar bresgripsiwn i osgoi bacteria sy’n ymwrthiannol i wrthfeicrobau.

Row of differently coloured toothbrush heads.

Mynd i’r afael â iechyd genau gwael yng Nghymru

Datblygu mentrau newydd sy’n anelu at wella iechyd genau a rhoi gofal deintyddol.

Seaweed under water

Gwella triniaeth ffibrosis systig gyda gwymon y môr

Yn datblygu triniaethau newydd i herio afiechyd ysgyfaint bacteriol sy’n bygwth bywyd ac yn gwrthsefyll gwrthfiotigau.