Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau agored

ents at Open Day Marquee

Mae ymweld â ni’n cynnig y cyfle i chi grwydro o amgylch y Brifysgol, gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan, ein lleoliad. Cewch gwrdd â myfyrwyr a staff presennol a gofyn cwestiynau – bydd hynny’n eich helpu i ddewis y lle iawn i astudio.

Diwrnodau agored ar ddydd Sadwrn

Gan fod Ysbyty Deintyddol y Brifysgol ar gau ar benwythnosau, nid yw'n bosibl i’r Ysgol gynnig taith o amgylch y cyfleusterau addysgu deintyddol ar ddiwrnodau agored y Brifysgol ar y penwythnos.

Os mai dim ond ar benwythnos y gallwch fynd i ddiwrnod agored, peidiwch â phoeni – bydd ein staff a’n myfyrwyr clinigol ar gael i drafod y rhaglenni’n fanwl, a chewch y cyfle i ofyn cwestiynau iddynt am eu profiadau yn yr Ysgol. Cynhelir trafodaethau gan staff clinigol drwy gydol y dydd hefyd, i’ch galluogi i ddysgu mwy am yr hyfforddiant proffesiynol sydd ar gael, a’r gofynion mynediad ar gyfer pob rhaglen.

Ar ddiwrnodau agored ar ddydd Sadwrn, bydd staff a myfyrwyr yr Ysgol ar gampws Cathays yn ogystal ag ar safle Parc y Mynydd Bychan. Cynhelir teithiau o amgylch safle Ysbyty Athrofaol Cymru gan fyfyrwyr, fydd yn gallu dangos rhai o'r cyfleusterau addysgu ar y safle i chi, ynghyd â mannau arlwyo a chymdeithasol. Fel y nodwyd uchod, ni fydd yn bosibl mynd ar daith o amgylch Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, am ei fod ar gau ar benwythnosau.

Rydym yn ceisio gwneud yn siŵr bod myfyrwyr sy'n astudio ar gamau gwahanol ar draws y tri chwrs ar gael ar bob un o'r diwrnodau agored, i’ch galluogi i ddysgu mwy am y profiad hyfforddiant clinigol llawn.

Diwrnodau Agored yn ystod yr Wythnos

Mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn cael blas ar sut amgylchedd sydd yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol mewn gwirionedd, a byddem yn annog pob darpar glinigwr i ddod i un o’n Diwrnodau Agored yn ystod yr wythnos os oes modd. Bydd yn galluogi deintyddion, hylenyddion deintyddol a therapyddion y dyfodol i ymweld â mannau clinigol i weld sut beth yw bod yn fyfyriwr yn Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd mewn gwirionedd. Cewch hefyd y cyfle i ymweld â’n hystafell efelychu clinigol sydd wedi’i hadnewyddu am £2.2m. Yno, fe gewch weld y pennau ffug y byddwch yn eu defnyddio wrth gael eich hyfforddi, cyn mynd ati i gynnal llawdriniaethau ar gleifion. Mae amrywiaeth o sgyrsiau a chyflwyniadau yn cael eu cyflwyno hefyd ar Ddiwrnodau Agored yn ystod yr wythnos.

Cewch wybod rhagor am amserlen lawn Diwrnodau Agored y Brifysgol ar ein tudalen am y diwrnodau agored.