Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres seminarau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r Academi Gwyddor Data (AGD) yn falch o gynnal cyfres o seminarau rhithwir sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr a gyflwynir gan ein partneriaid diwydiannol am amrywiaeth o bynciau o fewn disgyblaeth gwyddor data.

Mae ein cydweithredwyr allweddol, o fusnesau cychwynnol i gwmnïau rhyngwladol mawr, o bob sector yn rhannu eu straeon i ddangos i’n myfyrwyr y cyfleoedd amrywiol a helaeth y gall y diwydiant gwyddor data eu cynnig ar ôl iddynt raddio.

Ship Shape

Mae’r sgwrs gyntaf yng Nghyfres Seminarau Diwydiant yr AGD yn cael ei chyflwyno gan Alistair Baillie o’r cwmni Ship Shape o Gaerdydd, sy’n blatfform chwilio sy’n defnyddio dealltwriaeth artiffisial i nodi buddsoddwyr sy’n debygol o fod â diddordeb mewn busnesau. Mae’n canolbwyntio ar fusnesau cychwynnol a pham y gallech chi am weithio mewn un.

Muddy Boots

Mae’r sgwrs hon yn cynnwys Mark Powell, Rheolwr Atebion gyda Muddy Boots Software. Mae’n rhoi mewnwelediad i’r cwmni ac yn trafod rhai achosion defnydd sydd ganddynt ar gyfer dealltwriaeth artiffisial o fewn eu prosiectau, yn ogystal â phrosiectau maent wedi gweithio arnynt gyda myfyrwyr yr AGD.

https://youtu.be/YVU7VxgURtI

Nightingale HQ

Gwyddonydd Data a Phrif Swyddog Gweithredu Nightingale HQ a Locke Data yw Steph Locke. Fel rhan o Gyfres Seminarau’r AGD, mae’n siarad am ddysgu peiriannol y gellir ei atgynhyrchu, gan gynnwys manteision ac argymhellion.

https://www.youtube.com/watch?v=8bIlnw7-YuU

BJSS

Mae’r Peiriannydd Data, Lewis Wilkins, yn siarad am bob agwedd ar MLOps (gweithrediadau dysgu peiriannol) yn y seminar hon gan yr Academi Gwyddor Data. Mae’n gweithio yn BJSS, ymgynghoriaeth beirianneg gyda swyddfeydd ledled y byd.

https://youtu.be/SySO40fSBNA

Seiber Ddiogelwch

Mae Dr Yulia Cherdantseva, darlithydd yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd, yn cyflwyno’r sgwrs hon fel rhan o Gyfres Seminarau Diwydiant yr Academi Gwyddor Data am Seiber Ddiogelwch, ei natur amlddisgyblaeth a’r prif gysyniadau.

https://youtu.be/BHRa0N9P0W8

Consulting Mastered

Mae’r Athro Joe O'Mahoney yn Athro Ymgynghori ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Brif Swyddog Gweithredol Consulting Mastered Ltd a Consulting Pathway Ltd. Yn y sgwrs hon mae’n rhoi trosolwg o’r diwydiant ymgynghori ar gyfer graddedigion, cyngor ar sut i gael swydd gyda’r cwmnïau mwy o faint a chyngor ar sefydlu eich ymgynghoriaeth eich hun gyda’r nod o’i thyfu a’i gwerthu.

https://youtu.be/XgWKwygHEBg

Berwick Partners

Mae Berwick Partners, cwmni ystwyth a rhagweithiol ar gyfer chwilio am swyddogion gweithredol a’u recriwtio, yn rhoi mewnwelediad unigryw i’r rhagolwg o ran gyrfaoedd ar gyfer myfyrwyr gwyddor data. Gan ddangos y galw am weithwyr data proffesiynol yn y gorffennol a sut mae’r sefyllfa yn debygol o fod yn y dyfodol, maent yn trafod pa gyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr sydd ar fin dechrau eu gyrfaoedd.

https://www.youtube.com/watch?v=6ulgPpAz4Ck

Tramshed Tech

Mae Cai Gwinnutt, Prif Swyddog Technoleg yn Tramshed Tech, yn rhannu rhai o'i brofiadau a'r gwersi gwerthfawr a ddysgwyd pan raddiodd gyda gradd mewn cyfrifiadureg am y tro cyntaf. Mae hefyd yn sôn am ei angerdd am weithio gydag entrepreneuriaid yn gynnar a chymryd rhan mewn prosiectau ychwanegol sy’n gallu tyfu i fod yn gwmnïau.

https://www.youtube.com/watch?v=EABUQRA8KcE

Os oes gennych bwnc diddorol sy’n ymwneud â gwyddor data yr hoffech chi ei gyflwyno o fewn Cyfres Seminarau Diwydiant yr AGD, cysylltwch â ni i drafod a threfnu dyddiad trwy ebostio dsa@caerdydd.ac.uk.

Os nad ydych yn aelod o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ond hoffech chi gael eich hysbysu fel y gallwch gymryd rhan mewn sesiynau o Gyfres Seminarau Diwydiant yr AGD yn y dyfodol, ebostiwch dsa@caerdydd.ac.uk.