Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid diwydiannol i helpu i lywio ein cwricwlwm a sicrhau ein bod yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am fyd gwaith.

O groesawu myfyrwyr ar lleoliadau haf a chynnig syniadau prosiect 'go iawn', i gyflwyno darlithoedd a seminarau gwadd, gall cwmnïau gymryd rhan yn yr Academi Gwyddor Data (DSA) mewn nifer o ffyrdd.

Dyma ddetholiad o rai o'r sefydliadau gwych rydyn ni'n gweithio gyda nhw ar hyn o bryd, gan ddangos sut gall ein partneriaethau fod o fudd i bawb o dan sylw.

Muddy Boots

Muddy Boots

Gweithiodd dau fyfyriwr o'r Academi Gwyddor Data gyda Muddy Boots ar ddau brosiect lleoliad gwaith 16 wythnos o hyd dros yr haf, gan weithio gydag achosion prawf byw a chadwyn archfarchnad fawr.

Dŵr Cymru

Dŵr Cymru

Fe weithiodd dau fyfyriwr o’r Academi Gwyddor Data gyda Dŵr Cymru ar leoliadau prosiect deuddeg wythnos o hyd yn helpu’r sefydliad i wneud penderfyniadau gwell ar sail data.