Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio gyda ni

Boed fusnesau newydd neu gwmnïau rhyngwladol mawr, hoffen ni gydweithio â phob sector i gyffroi, ysgogi ac estyn ein to newydd o wyddonwyr data, proffesiynolion diogelwch seibr ac arbenigwyr deallusrwydd artiffisial.

Gallwch chi ein helpu i lywio dyfodol Academi Gwyddor Data trwy fod yn bartner diwydiannol. Gallwn ni gynnig carfan gynyddol o raddedigion arbenigol sy’n ddelfrydol ar gyfer swyddi gwyddor data, diogelwch seibr a deallusrwydd artiffisial.

A chithau’n bartner diwydiannol, cewch chi gynnig prosiectau yn ôl problemau’ch busnes craidd. Bydd hynny’n eich galluogi chi i asesu myfyrwyr mewn sefyllfaoedd ymarferol er mwyn nodi’r rhai mwyaf addas i’ch anghenion a datblygu gweithlu gwell ar gyfer y dyfodol.

Mae amryw ffyrdd o gymryd rhan:

  • cyflwyno astudiaethau a phrosiectau a fydd yn helpu myfyrwyr i feithrin a mireinio medrau
  • cynnal darlithoedd, seminarau a sesiynau meithrin medrau
  • cynorthwyo gyda marchnata a chyhoeddusrwydd
  • gwella medrau’ch gweithlu trwy alluogi gweithwyr i ymuno â’n cyrsiau
  • cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr fwrw haf yn eich cwmni a chynnig swyddi i raddedigion
  • cynnig nawdd a bwrsariaethau i fyfyrwyr
  • noddi gwobr/anogaeth i fyfyrwyr.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni i ddysgu sut y gallwn ni weithio ar y cyd.

Academi Gwyddor Daeth