Ewch i’r prif gynnwys

Bwrdd cynghori

Mae’r bwrdd yn cynnig cynghorion ac arweiniad ynghylch ein cyfeiriad strategol.

Aelodau allanol y bwrdd

  • Peter Fullerton, Cyfarwyddwr Campws Gwyddorau Data Swyddfa'r Ystadegau Gwladol
  • Dyfed Alsop, Awdurdod Refeniw Cymru
  • Yr Athro Wendy Dearing, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
  • Natalie Jakomis, Go Compare
  • Mark John, Tramshed Tech
  • Jason Perkins, British Telecom
  • Gunnar Peters, Admiral

Aelodau mewnol y bwrdd

  • Yr Athro Stuart Allen, Pennaeth Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
  • Dr Federico Cerutti, Cyfarwyddwr Academaidd, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
  • Yr Athro Owen Jones, Cyfarwyddwr Ysgol Mathemateg dros Gyrsiau Ymchwil i Ôl-raddedigion