Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Roedd y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data ar agor rhwng 2015 a 2021. Mae'r dudalen hon yn dangos gwaith y sefydliad yn y gorffennol. Nid yw'n cael ei monitro na'i diweddaru.

Data science

Hyfforddi arbenigwyr data y dyfodol

21 Mehefin 2019

Bydd Academi Gwyddor Data newydd sbon yn creu canolfan i Gymru ar gyfer graddedigion blaenllaw ym maes technoleg

Data event

Caerdydd yn cynnal Gŵyl Arloesi Data

30 Ebrill 2019

ONS a diwydiant yn ymuno â digwyddiad DIRI

about 10 men and women in profile stood in front of binary code, 0s and 1s

Festival of Data Innovation 3rd May 2019

17 Ebrill 2019

We are delighted to invite you to the inaugural festival of data innovation which will be held in Main building on the 3rd May

HealTEX banner/logo

HealTAC 2019

21 Mawrth 2019

We are delighted to announce the second UK healthcare text analytics conference which will be held in Cardiff 24 - 25 April 2019.

3 men, 3 women in black profile in front of blue triangle style diagrams

Hold the date

14 Mawrth 2019

Save the date! We are holding our first annual Festival of Data Science on Friday 3rd May.

AI image

A allai deallusrwydd artiffisial wella gofal cleifion yn y GIG?

29 Ionawr 2019

Mae ymchwil yn dangos y gallai dysgu peiriant gynnig prognosis yr un mor gywir a dibynadwy ar gyfer cleifion â chlefyd cardiofasgwlaidd

Paul Harper receiving award from the OR Society

Cymdeithas OR yn dyfarnu teitl Cydymaith Ymchwil Weithrediadol i’r Athro Paul Harper

18 Rhagfyr 2018

Mae Cymdeithas OR wedi dyfarnu teitl Cydymaith Ymchwil Weithrediadol i’r Athro Paul Harper, un o wobrau mwyaf nodedig y Gymdeithas.

HateLab logo

Labordy Ymchwil Newydd yn Canolbwyntio at y Cynnydd mewn Troseddau Casineb sy’n ymwneud â Brexit

13 Rhagfyr 2018

Caiff technoleg newydd ei datblygu i helpu awdurdodau i ganfod sbardunau troseddau casineb