Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Roedd y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data ar agor rhwng 2015 a 2021. Mae'r dudalen hon yn dangos gwaith y sefydliad yn y gorffennol. Nid yw'n cael ei monitro na'i diweddaru.

Delwedd cysyniadol o fap y DU a chysylltir y pwyntiau gan linellau golau.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu ei harbenigedd i gynllun ar lefel y DU gyfan sy’n ymchwilio i ddeallusrwydd artiffisial

6 Chwefror 2024

Bydd Canolfannau a ariennir gan yr EPSRC yn datblygu deallusrwydd artiffisial (DA) ac yn mynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymhleth

Yr Athro Roger Whitaker, Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter  Prifysgol Caerdydd y tu allan i'r Sefydliad Brenhinol

Ffocws byd-eang i sefydliadau arloesedd ac ymchwil Prifysgol Caerdydd

23 Mawrth 2023

Cardiff University has launched five innovation and research institutes dedicated to tackling some of the biggest challenges facing our world.

Shows a representation of a brain in a head with an ice cream and an apple as if there is a choice to be made between them

Mae peiriannydd meddalwedd ymchwil yn y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Seicoleg i lansio ap sy'n annog dewisiadau o ran bwyta'n iach

1 Medi 2021

Mae'r Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd i lansio ap hyfforddi’r ymennydd sy'n gobeithio annog dewisiadau o ran bwyta'n iach

Graph stock graphic

Hyfforddi arbenigwyr data'r sector cyhoeddus

16 Mehefin 2020

Y Brifysgol yn lansio rhaglen datblygiad proffesiynol ar y cyd â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol

Back-on-Line logo

Back-on-Line

8 Mehefin 2020

Working from home? Have you developed lower back pain? Free personalised tool launched for Cardiff University and NHS Wales staff

Rural Wales

Grant o filiynau o bunnoedd i ddatgloi potensial 5G yng Nghymru wledig

27 Chwefror 2020

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn cefnogi prosiect werth £10m â'r nod o greu cyfleoedd newydd i fusnesau a dinasyddion mewn ardaloedd gwledig

Group of Indonesian and British researcher standing in front of a banner showing, Emergency Sevices International Seminar.

Gwasanaethau brys meddygol yn Indonesia – ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn ymweld â Jakarta

17 Chwefror 2020

Researchers from Cardiff University's School of Mathematics, led by DIRI director, Paul Harper visit Jakarta to kick start the project that will use mathematical modelling to address the challenges facing emergency services in Indonesia.

9 young men and women standing by a pull up stand to show their collaboration as a GW4 group.

GW4 Crucible 2020

14 Tachwedd 2019

“The GW4 Crucible was a wonderful experience and our group, who would never have come together otherwise, are now starting the work we received funding for. Get applying!” Tim Pickles, Cardiff University, GW4 Crucible 2019.

all green. football pitch on grass in barzilian rain forest

Citizen science: Rain forest community is inspired by visits from Cardiff University researchers

31 Hydref 2019

A Citizen Science project shows a community in the Brazilian rain forest the value of monitoring their local environment and how they can be instrumental in that monitoring.

Ymchwilwyr yn profi y gall uwchgyfrifiaduron newydd gystadlu ag Intel

2 Awst 2019

Gwerthusodd ymchwilwyr berfformiad proseswyr yn seiliedig ar ARM gan ddefnyddio efelychiadau cymhleth.