Ewch i’r prif gynnwys

Addysgwyr proffesiynolion gofal iechyd Astudio gwerthoedd a gweithgareddau sy’n gyffredin (HEVAS)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Multiple copies of HEVAS executive summary

Disgyblaeth yn ei hun yw addysg gofal iechyd.

Ein Haddysgwyr i Weithwyr Gofal Iechyd: Nod Astudiaeth Gwerthoedd a Gweithgareddau a Rennir (HEVAS) oedd pennu’r gwerthoedd a rennir a’r gweithgareddau allweddol sy’n berthnasol ac yn ddefnyddiol i’r holl weithwyr gofal iechyd.

Addysg Iechyd Lloegr ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru ariannodd y prosiect hwn.

Ynglŷn â’n hastudiaeth

Rhagor o wybodaeth am ein hastudiaeth sy’n ystyried gweithgareddau a gwerthoedd a rennir ar draws pob proffesiwn gofal iechyd.

Canlyniadau

Darllenwch ganlyniadau ein hastudiaeth hyd yn hyn.