Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rheoli trosedd a diogelwch yn effeithiol yw un o’r heriau mwyaf yr ydym yn eu hwynebu yn y byd sydd ohoni. Ein hymateb i'r her hon yw sicrhau tystiolaeth gadarn a dealltwriaeth gan ddefnyddio methodolegau arloesol.

Mae’r Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth yn cynnull arbenigeddau rhyngddisgyblaethol sylweddol Prifysgol Caerdydd mewn ymchwil trosedd a diogelwch. Mae gennym fri rhyngwladol i'n harloesiadau cysyniadol, methodolegol ac empirig sy'n helpu i ymdrin â phroblemau troseddu a diogelwch lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Unedau ymchwil

Trefnir ein gwaith mewn pedair uned ymchwil allweddol:

Mae'r grwpiau hyn wedi sicrhau effaith sylweddol ar bolisi ac ymarfer drwy gyd-ddiffinio problemau, cyd-gynllunio ymatebion a chyd-gyflenwi datrysiadau gyda'n partneriaid.

Mae ein perthnasoedd cydweithredol hirdymor yn cynnwys:

  • Heddlu De Cymru
  • Y Swyddfa Gartref
  • Byddinoedd y DU ac UDA
  • IBM
  • GIG
  • Y Rheolaeth Gwrthderfysgaeth Genedlaethol
  • Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop.