Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Daw’r Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch ag arbenigedd ymchwil rhyngddisgyblaethol sylweddol Prifysgol Caerdydd ynghyd ym meysydd troseddu a diogelwch.

Rheoli troseddu a diogelwch yn effeithiol yw un o’r heriau mwyaf yn ein byd heddiw. Ein hymateb i’r her hon yw cynnal ymchwil ar raddfa leol a byd-eang, gan gyfuno’r rhagoriaeth academaidd sy’n bodoli yn Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu, y Grŵp Ymchwil Trais a’r Grwpiau Ymchwil Gwybodeg a Chyfrifiadura Gweledol mewn menter ddynamig newydd.

Byddwn yn meithrin dulliau cysyniadol a methodolegol creadigol ac arloesol i ffurfio polisi a datblygu ymarfer mewn perthynas â heriau troseddu a diogelwch yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang; rydym ni’n ymrwymo i gynnal record o gyflawni effaith yn y byd real yn ogystal â mynd i’r afael â phryderon cymunedol.

Trefnir ein rhaglen ymchwil o gwmpas pedair thema allweddol:

  • newid ymddygiad
  • o ddata i benderfynu
  • atal a diogelu
  • diogelwch o’r gymdogaeth i’r genedl

Dros y ddegawd ddiwethaf mae nifer o unedau ymchwil Caerdydd wedi sicrhau enw da rhyngwladol am eu gwaith ar draws gwahanol feysydd o astudiaethau trosedd a diogelwch. Byddwn yn tynnu ar arbenigedd pobl ar draws tri choleg y Brifysgol, gan ddod â phrofiad cyfunol o ymchwil i droseddu, diogelwch a chyfiawnder ynghyd i gynllunio a chyflwyno dealltwriaeth a thystiolaeth newydd.

Bydd y Sefydliad Trosedd a Diogelwch yn adeiladu ar ein henw da am arwain y ffordd o ran methodolegau cyd-gynhyrchu gwybodaeth, gan weithio’n uniongyrchol ac yn gydweithredol gyda phobl sydd yn datblygu polisi ac ymarfer. Drwy wneud hyn byddwn yn adeiladu ar bartneriaethau allanol sy’n bodoli gyda chydweithwyr ymchwil fel IBM, Sefydliad Iechyd y Byd a’r Coleg Plismona i ehangu cwmpas ac effaith ein hymchwil.

Mae gwybodaeth ac arbenigedd y rheini sy’n ymwneud â’n Sefydliad Ymchwil eisoes wedi dylanwadu’n uniongyrchol ar bolisi’r llywodraeth, cyfrannu at gynlluniau llywodraeth glymblaid flaenorol y DU ac wedi’u dyfynnu mewn datganiad i’r wasg gan y Tŷ Gwyn.