Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch

Sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch i gynnal ymchwil sy’n cynhyrchu tystiolaeth a dealltwriaeth newydd i helpu i leihau troseddu a chynyddu diogelwch.

Gan ddefnyddio ein harbenigedd rhyngddisgyblaethol, byddwn yn darparu datrysiadau’n seiliedig ar ymchwil i’r heriau lleol a byd-eang sy’n gysylltiedig â rheoli trosedd a diogelwch yn effeithiol.

Watch our video

Newyddion diweddaraf

Cardiff University Students Tackle ‘Fake News’

22 Hydref 2019

This summer, the CSRI hosted a number of students keen to explore the spread of ‘fake news’ across Europe.

Child staring

Parents’ drug, alcohol and tobacco use negatively impacts all areas of child well-being

12 Awst 2019

Professor Simon Moore and Emily Lowthian have written an article for The Conversation looking into the effects of substance abuse on child well-being across five factors through analysis of 56 related studies.

Doctor with patient

Model newydd Caerdydd ar gyfer gofal iechyd effeithiol

23 Gorffennaf 2019

Meddygon Ymgynghorol Clinigol sy'n Hyrwyddo Camau Atal

Yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr cyhoeddus, diwydiant ac ymchwil sefydledig sy’n ein galluogi ni i sicrhau bod y gwaith rydym yn ei wneud yn parhau yn gyfredol ac o bwysigrwydd strategol i bolisi ac ymarfer.

Mae ein hymchwil yn ceisio deall achosion a chanlyniadau problemau troseddu a diogelwch ac yn profi datrysiadau iddynt.

Mae ein gwaith yn creu sylfaen dystiolaeth a ddefnyddir gan lunwyr polisïau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ym meysydd trosedd a diogelwch.

Downloads

OSCAR

OSCAR final report

6 September 2017

Open Source Communications Analytics Research [OSCAR] Development Centre.

PDF