Ewch i’r prif gynnwys

Director of Creative Economy

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Sara Pepper OBE, MA, BA (Hons)

Sara Pepper Headshot

Mae Sara wedi ymrwymo i ymchwil sy'n cael ei arwain gan weithredu ac sy'n canolbwyntio ar effaith. Mae hi'n credu mewn hyrwyddo a datblygu talent greadigol a meithrin partneriaethau sy'n galluogi eraill i wireddu eu potensial creadigol a masnachol llawn.

Sara Pepper yw Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd mae ganddi ddwy brif rôl arwain: Cyfarwyddwr Creadigol Creadigol, a Phrif Swyddog Gweithredol Clwstwr. Ei rôl yw darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i'r mentrau hyn a gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid gan gynnwys partneriaid academaidd, yn y diwydiant a’r llywodraeth.

Dechreuodd ei diddordeb yn yr economi greadigol yn 2004 wrth astudio ar gyfer gradd meistr mewn Theatr ac Ymarfer Perfformio Cyfoes ym Mhrifysgol Hull, gan ffocysu ei hymchwil ar adfywio diwylliannol. Yn 2008, hi oedd y person cyntaf i dderbyn Lleoliad Peach Rhaglen Arweinyddiaeth Ddiwylliannol yng Nghymru ac ers hynny, mae Sara wedi rheoli rhaglenni a phrosiectau sy'n cefnogi arloesedd, entrepreneuriaeth, arweinyddiaeth a chyfnewid gwybodaeth yn yr economi greadigol. Fel Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol, mae Sara yn aml yn siarad mewn cynadleddau rhyngwladol, gan weithio gyda phartneriaid mewn gwledydd gan gynnwys yr Almaen, Malaysia, Gwlad Thai, Twrci a Georgia.

Yn flaenorol, mae Sara wedi dal swyddi amrywiol, o gynhyrchu i reoli prosiectau, ar gyfer sefydliadau fel Canolfan Southbank, Canolfan y Mileniwm, Ysgol Cyfryngau Newydd Prifysgol Hull a Gemau Olympaidd Sydney 2000. Ar hyn o bryd mae'n aelod o Fwrdd Cynghori Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.

Dyfarnwyd OBE i Sara am ei gwasanaethau i'r economi greadigol yn rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2021.