Ewch i’r prif gynnwys

Gofalu am eich lles yn ystod achosion o'r coronafeirws (COVID-19)

Last updated: 27/04/2020 16:03

Mae nifer o ffyrdd y gallwch rheoli'ch iechyd a lles yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Os ydych yn poeni am y Coronafeirws, mae hyn yn ymateb arferol ac nid chi yw’r unig un sy’n teimlo felly. Mae llawer o bobl yn teimlo’n anghyfforddus o ystyried pa mor ansicr yw’r sefyllfa a pha mor gyflym mae pethau’n newid.

Gofalu am eich lles

Gadewch i'ch hun i deimlo'n bryderus a gwybod efallai na fydd eich pryder yn diflannu tra bo'r sefyllfa'n dal i ddatblygu. Os ydych yn teimlo nad oes moddi rheoli'ch gorbyder, ystyriwch ddefnyddio rhai o'r adnoddau canlynol:

Neu gallwch ddefnyddio ein cymorth ar-lein sydd hefyd yn canolbwyntio ar reoli teimladau anodd fel gorbryder neu deimlo'n isel:

  • Talk Campus: safle rhwydweithio cymdeithasol y gallwch ei lawrlwytho o'r App Store neu Google Play a chofrestru gyda'ch ebost prifysgol.
  • Adnoddau hunangymorth: strategaethau ymdopi ar sut i reoli gorbryder, hwyliau isel, straen ac anawsterau eraill.

Cysylltu ag eraill

Meddyliwch am y sefyllfa fel ynysu corfforol yn hytrach nag ynysu cymdeithasol. Trefnwch i siarad â phobl i aros mewn cysylltiad ag eraill. Gallwch ddefnyddio galwadau fideo neu alwadau sain i gysylltu â ffrindiau neu deulu. Parhewch i anfon negesueon testun / negeseuon gwib.

Byddwch yn greadigol. Meddyliwch am ffyrdd i barhau â'r sgwrs drwy drefnu i wylio'r un sioe deledu neu ddarllen yr un llyfr er mwyn eu trafod yn ddiweddarach.

Os ydych chi wedi'ch ynysu, gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda'ch gilydd fel gemau bwrdd, cardiau neu gemau ar-lein trwy'ch ffôn neu gonsol.

Peidiwch â gwylio gormod o'r newyddion

Mae'n dda i fod yn ymwybodol o'r newyddion diweddrad, ond oherwydd ei fod yn newid mor gyflym, gallai arwain at wneud i chi deimlo'n isel neu'n or-bryderus. Gosodwch amseroedd penodol i wirio'r newyddion a diffodd yr hysbysiadau ar eich apiau er mwyn rheoli pa mor aml rydych chi'n gwirio.

Cadwch eich trefn arferol

Parhewch i gynllunio'ch diwrnod a chadw'n heini. Ceisiwch gadw at eich trefn arferol gymaint â phosibl. Codwch ar yr un pryd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bwyta prydau rheolaidd ac yn cynllunio gweithgareddau bob dydd. Beth am roi cynnig ar rai o'r canlynol i gadw'n actif?

  • Glanhau'ch cartref; cadwch eich amgylchedd yn lân ac yn glir
  • Dawnsio/gwrando ar gerddoriaeth
  • Ymarferion/sesiynau gweithio ar-lein e.e. defnyddio fideos YouTube neu gymryd rhan mewn heriau ymarfer corff (byddwch yn ymwybodol o ganllawiau iechyd sy'n ymwneud â'ch sefyllfa bersonol)
  • Eisteddwch lai; os gwelwch eich bod wedi bod yn eistedd am fwy nag awr codwch a symud o gwmpas.

Cyngor iechyd rhywiol

Cofiwch ddilyn cyngor cyffredinol ynghylch cynnal eich iechyd rhywiol wrth hunan-ynysu neu wrth fyw gydag eraill rydych chi'n actif yn rhywiol gyda nhw. Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar dudalennau cymorth y GIG. Dilynwch ganllawiau'r llywodraeth ar hunan-ynysu a pha mor hir y gallwch fod yn heintus ar ôl mynd yn sâl.

Adnoddau arall

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'ch ebost prifysgol yn rheolaidd ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â coronavirusadvice@caerdydd.ac.uk.