Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am y Coronafeirws (COVID-19) i fyfyrwyr presennol

Diweddarwyd diwethaf: 17/12/2021 12:59

Rydym yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Gall myfyrwyr presennol gyrchu gwybodaeth am y coronafeirws (COVID-19) trwy fewngofnodi i fewnrwyd y myfyriwr.

Teithio o dramor

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu canllawiau ynghylch pa reolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn pan fyddwch yn cyrraedd o dramor. Bydd y cyngor yn amrywio yn ddibynnol ar os ydych chi'n teithio o.

Pan fyddwch yn cyrraedd y DU, dylech ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i ynysu pan fyddwch yn teithio i Gymru.

Gwybodaeth am y llywodraeth ac iechyd y cyhoedd

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws (COVID-19) gan gynnwys cyngor iechyd a theithio ar gael o: