Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am y coronafeirws (COVID-19) i fyfyrwyr presennol

Diweddarwyd ddiwethaf: 13/10/2020 10:42

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Er bod cyfyngiadau lleol mewn grym, mae addysgu ar y campws yn parhau. Mae ein mannau astudio, cyfleusterau chwaraeon ac arlwyo hefyd ar agor ac mae gennym ystod o fesurau diogelwch ychwanegol ar waith sydd wedi'u cymeradwyo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Addysgu, dysgu ac asesu

Bydd pob cwrs yn cynnwys peth addysgu ar y campws. Fodd bynnag, bydd yr amlder yn dibynnu ar:

  • eich rhaglen astudio
  • rheolau Llywodraeth Cymru ar bellter cymdeithasol
  • lle bo'm berthnasol, gofynion cyrff proffesiynol, statudol neu rheoleiddiol.

Ni fydd darlithoedd mawr yn cael eu cynnal ar y campws. Lle bod modd bodloni gofynion pellter cymdeithasol, bydd addysgu ar y campws yn cynnwys grwpiau llai. Bydd hyn yn cynnwys tiwtorialau neu sesiynau clinigol, stiwdio a labordy lle bo'n berthnasol.

Bydd y sesiynau llai hyn yn golygu mesurau diogelwch ychwanegol, ochr yn ochr ag addysgu ar-lein, gweithgareddau dysgu ac adnoddau o safon uchel.

Rydym wedi datblygu polisi astudio o bell i'r myfyrwyr hynny nad oes modd iddynt ymuno â ni yn ystod y semester cyntaf.Mae ein polisi rhwyd ddiogelwch ar gyfer 2019/20 yn amlinellu sut y byddwn yn sicrhau nad yw myfyrwyr o dan anfantais yn nhermau eu cyflawniadau o ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn sicrhau profiad diogel ar y campws am 2020/21.

Gwybodaeth y llywodraeth a iechyd cyhoeddus

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws (COVID-19) gan gynnwys cyngor iechyd a theithio ar gael o:

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi gwybodaeth am addysg bellach ac uwch yng Nghymru yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).