Ewch i’r prif gynnwys

Nifer yr achosion o COVID-19

Achosion newydd dyddiol o'r coronafeirws (COVID-19) i fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 27/11/2020 10:53. Ein bwriad yw diweddaru'r dudalen hon erbyn canol dydd ar bob diwrnod gwaith. Bydd achosion newydd dros y penwythnos yn cael eu cynnwys yn ein data ar gyfer dydd Llun.

Gwybodaeth am y data hwn

Mae gennym tua 30,000 myfyriwr a 7,000 aelod o staff. Mae'r data wedi'i gynnwys yma ar gyfer:

  • myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n byw yma yn Nghaerdydd
  • staff Prifysgol Caerdydd sy'n gweithio ar y campws.

Data myfyrwyr

Canlyniadau positif i brofion y GIG

Darperir data canlyniadau positif i brofion y GIG ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yn neuaddau preswyl Prifysgol Caerdydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r data ar gyfer pob myfyriwr arall yn seiliedig ar fyfyrwyr yn hysbysu'r Brifysgol eu bod wedi derbyn canlyniad positif o ran profion y GIG. Ar gyfer pob diwrnod rydym yn dangos yr achosion newydd a gadarnhawyd ar gyfer y diwrnod hwnnw. Nid yw hyn yn cynnwys nifer yr achosion o ddyddiau blaenorol ac nid yw'n gyfanswm cronnol.

Dyddiad Nifer yr achosion newydd (myfyrwyr) Cyfartaledd dros 7 diwrnod
05/10/2020 7  
06/10/2020 12  
07/10/2020 18  
08/10/2020 28  
09/10/2020 12  
10/10/2020 9  
11/10/2020 21 15
12/10/2020 50 21
13/10/2020 60 28
14/10/2020 47 32
15/10/2020 42 34
16/10/2020 39 38
17/10/2020 44 43
18/10/2020 30 45
19/10/2020 96 51
20/10/2020 61 51
21/10/2020 59 53
22/10/2020 40 53
23/10/2020 28 51
24/10/2020 17 47
25/10/2020 20 46
26/10/2020 39 38
27/10/2020 29 33
28/10/2020 16 27
29/10/2020 21 24
30/10/2020 9 22
31/10/2020 8 20
01/11/2020 21 20
02/11/2020 25 18
03/11/2020 18 17
04/11/2020 9 16
05/03/2020 11 14
06/11/2020 16 15
07/11/2020 2 15
08/11/2020 4 12
09/11/2020 5 9
10/11/2020 4 7
11/11/2020 1 6
12/11/2020 2 5
13/11/2020 11 4
14/11/2020 9 5
15/11/2020 13 6
16/11/2020 11 7
17/11/2020 4 7
18/11/2020 5 8
19/11/2020 1 8
20/11/2020 3 7
21/11/2020 3 6
22/11/2020 3 4
23/11/2020 8 4
24/11/2020 7 4
25/11/2020 7 5
26/11/2020 5 5

04/11/20 - Newidiadau i’r ffordd rydym yn adrodd am achosion myfyrwyr

Rydym wedi newid y ffordd rydym yn adrodd am achosion myfyrwyr oherwydd gwelliannau yn y ffordd rydym yn derbyn data profion. I ddechrau, gwnaethom ddibynnu ar fyfyrwyr yn hysbysu'r Brifysgol eu bod wedi derbyn prawf COVID-19 cadarnhaol y GIG. Rydym wedi bod yn derbyn data Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer myfyrwyr yn ein neuaddau preswyl gyda chanlyniad positif o ran profion y GIG ers 7 Hydref. Mae hyn wedi ein galluogi i ddiweddaru cofnodion myfyrwyr yn uniongyrchol o 2 Tachwedd gan ddefnyddio data Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym hefyd wedi dewis yr amser gorau posibl o'r dydd i gynnal adroddiadau er mwyn sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu cyfrif. Mae hyn yn sicrhau bod gennym y wybodaeth orau i lywio penderfyniadau i gefnogi iechyd a lles ein myfyrwyr a'n staff, ac i ddarparu data sy'n debyg i brifysgolion eraill at ddibenion olrhain a chymharu cenedlaethol.

Oherwydd y newidiadau hyn rydym wedi adolygu data ynghylch canlyniadau positif blaenorol myfyrwyr i brofion y GIG ac wedi dileu rhywfaint o ddyblygu. Gan fod angen ail-redeg y data er mwyn sicrhau'r cysondeb hwn, mae data canlyniadau positif a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y GIG ar gyfer myfyrwyr wedi'i ail-gyhoeddi. Rydym yn parhau i fonitro pob categori hunanynysu ac i weithio'n agos iawn gyda'r awdurdodau iechyd lleol.

Myfyrwyr sy'n hunanynysu

Mae ein cymuned o fyfyrwyr yn dilyn cyngor i hunanynysu ac i rhoi gwybod i'r Brifysgol, mewn modd gweithredol, eu bod nhw'n gwneud hynny. Mae'r data hwn yn seiliedig ar fyfyrwyr sydd wedi rhoi gwybod i ni eu bod nhw'n hunaynysu.

Date With symptoms Without symptoms (close contact) NHS test results Cardiff University screening service test resultTotal
05/10/2020 32 80 19 1 132
06/10/2020 32 115 24 2 173
07/10/2020 50 219 47 16 332
08/10/2020 80 333 75 22 510
09/10/2020 98 459 82 70 709
10/10/2020 114 580 89 132 915
11/10/2020 137 695 104 151 1,087
12/10/2020 174 901 147 176 1,398
13/10/2020 216 1,078 166 191 1,651
14/10/2020 243 1,287 216 237 1,983
15/10/2020 256 1,479 235 307 2,277
16/10/2020 248 1,529 251 313 2,341
17/10/2020 221 1,525 269 294 2,309
18/10/2020 235 1,552 281 278 2,346
19/10/2020 192 1,432 278 236 2,138
20/10/2020 165 1,386 279 213 2,043
21/10/2020 168 1,513 334 243 2,258
22/10/2020 136 1,450 307 212 2,105
23/10/2020 122 1,344 275 180 1,921
24/10/2020 108 1,232 234 157 1,731
25/10/2020 103 1,134 223 144 1,604
26/10/2020 111 1,132 220 127 1,590
27/10/2020 111 1,066 209 114 1,500
28/10/2020 102 953 176 101 1,332
29/10/2020 106 864 157 89 1,216
30/10/2020 99 778 144 92 1,113
31/10/2020 91 706 120 80 997
01/11/2020 80 680 115 70 945
02/11/2020 82 658 119 57 916
03/11/2020 78 604 123 48 853
04/11/2020 63 512 110 39 724
05/11/2020 54 463 104 37 658
06/11/2020 50 415 98 28 591
07/11/2020 37 365 77 19 498
08/11/2020 31 326 68 17 442
09/11/2020 24 269 54 13 360
10/11/2020 25 248 42 10 325
11/11/2020 26 222 34 8 290
12/11/2020 23 194 31 7 255
13/11/2020 20 189 31 11 251
14/11/2020 16 166 31 13 226
15/11/2020 17 151 36 10 214
16/11/2020 15 140 40 8 203
17/11/2020 22 137 41 7 207
18/11/2020 22 139 43 8 212
19/11/2020 20 140 40 11 211
20/11/2020 18 127 38 11 194
21/11/2020 14 118 36 11 179
22/11/2020 19 117 34 9 179
23/11/2020 16 106 31 8 161
24/11/2020 16 119 34 8 177
25/11/2020 36 127 36 7 188
26/11/2020 14 124 37 9 184

Data staff

Mae'r data hwn yn seiliedig ar staff sy'n gweithio ar y campws sydd wedi rhoi gwybod i'r Brifysgol eu bod wedi cael canlyniad positif i brawf gan y GIG. Ar gyfer pob diwrnod, rydym yn dangos nifer yr achosion newydd ar gyfer y diwrnod hwnnw. Nid yw hyn yn cynnwys yr achosion o'r diwrnodau ynghynt ac nid yw'n gyfanswm gronnus.

Dyddiad Nifer yr achosion newydd (staff)
05/10/2020 1
06/10/2020 0
07/10/2020 0
08/10/2020 0
09/10/2020 0
10/10/2020 0
11/10/2020 0
12/10/2020 0
13/10/2020 0
14/10/2020 0
15/10/2020 0
16/10/2020 1
17/10/2020 0
18/10/2020 0
19/10/2020 1
20/10/2020 0
21/10/2020 0
22/10/2020 0
23/10/2020 0
24/10/2020 0
25/10/2020 0
26/10/2020 1
27/10/2020 0
28/10/2020 0
29/10/2020 0
30/10/2020 0
31/10/2020 0
01/11/2020 0
02/11/2020 1
03/11/2020 0
04/11/2020 0
05/11/2020 2
06/11/2020 0
07/11/2020 0
08/11/2020 0
09/11/2020 1
10/11/2020 0
11/11/2020 0
12/11/2020 1
13/11/2020 1
14/11/2020 1
15/11/20200
16/11/20200
17/11/20200
18/11/20200
19/11/20200
20/11/20200
21/11/20200
22/11/20200
23/11/20201
24/11/20200
25/11/20201
26/11/20201

Gwasanaeth sgrinio asymptomatig Prifysgol Caerdydd

Mae'r tabl hwn yn dangos nifer y profion sydd wedi'u proses gan ein gwasanaeth sgrinio bob dydd ac yna cyfanswn y canlyniadau i fyfyrwyr a staff.

DyddiadPositifAmhendantNegyddolAnnilys Cyfanswm y profion
05/03/2020 0 0 0 0 0
06/10/2020 0 0 0 0 0
07/10/2020 15 3 400 0 418
08/10/2020 0 0 0 40 40
09/10/2020 56 4 284 0 344
10/10/2020 96 12 764 74 946
11/10/2020 0 0 0 0 0
12/10/2020 0 0 0 33 33
13/10/2020 31 5 144 23 203
14/10/2020 40 9 300 14 363
15/10/2020 11 0 164 0 175
16/10/2020 29 4 493 77 603
17/10/2020 0 0 0 0 0
18/10/2020 0 0 0 0 0
19/10/2020 0 0 3 65 68
20/10/2020 14 3 348 99 464
21/10/2020 27 2 525 65 619
22/10/2020 6 0 353 40 399
23/10/2020 14 10 529 11 564
24/10/2020 0 0 0 0 0
25/10/2020 0 0 0 0 0
26/10/2020 0 0 0 0 0
27/10/2020 4 0 171 32 213
28/10/2020 11 0 350 34 395
29/10/2020 11 0 170 0 181
30/10/2020 23 0 346 95 464
31/10/2020 0 0 0 0 0
01/11/2020 0 0 0 0 0
02/11/2020 0 0 0 0 0
03/11/2020 4 0 176 0 180
04/11/2020 11 0 169 0 180
05/11/2020 3 0 176 47 226
06/11/2020 1 0 172 45 218
07/11/2020 0 0 70 0 70
08/11/2020 0 0 0 0 0
09/11/2020 0 0 0 0 0
10/11/2020 1 0 177 0 178
11/11/2020 0 0 185 78 263
12/11/2020 5 0 367 49 421
13/11/2020 8 0 256 32 296
14/11/2020 0 0 0 0 0
15/11/2020 0 0 0 0 0
16/11/2020 0 0 0 0 0
17/11/2020 0 0 153 71 224
18/11/2020 2 0 167 15 184
19/11/2020 2 0 166 14 182
20/11/2020 0 0 256 7 263
21/11/2020 0 0 0 0 0
22/11/2020 0 0 0 0 0
23/11/2020 0 0 0 3 3
24/11/2020 1 0 94 7 102
25/11/2020 1 0 151 6 158
26/11/2020 1 0 243 3 247

Gwybodaeth am y gwasanaeth sgrinio asymptomatig

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw bod yn wyliadwrus am nifer yr achosion o'r coronafeirws (COVID-19) yng Nghaerdydd. Rydym wedi cyflwyno nifer o fesurau diogelwch ychwanegol er mwyn helpu lleihau'r risg o'r coronafeirws (COVID-19) yn ein cymuned. Mae ein penderfyniad i gynnig rhaglen o brofion coronafeirws (COVID-19) parhaus i'n holl fyfyrwyr a staff sy'n asymptomatig yn hanfodol i'r strategaeth hon

Caiff yr holl fyfyrwyr a staff sy’n asymptomatig y cyfle i gymryd prawf poer ychydig cyn cyrraedd y campws. Dylai unrhywun sy'n dangos symptomau, neu sy'n derbyn canlyniad positif neu amhendant drwy ein gwasanaeth sgrinio, hunanynysu, rhoi gwybod i'r Brifysgol eu bod nhw'n gwneud hynny, a threfnu prawf gyda'r GIG

Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaeth sgrinio.