Ewch i’r prif gynnwys

Dyddiadau dechrau ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn amrywio dyddiadau dechrau ar gyfer rhai o'n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir ar gyfer 2020 er mwyn rhoi amser i chi baratoi ac i diogelu lles ein myfyrwyr a staff.

Wrth gael rhai o'r rhaglenni yn dechrau'n hwyrach, bydd hyn yn ein galluogi i reoli'r nifer o fyfyrwyr ar y campws, i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd eu lletyoedd Prifysgol yn raddol, ac ein bod yn gallu darparu gwasanaethau ymsefydlu ac ymrestru priodol.

Rydym wedi rhestru'r rhaglenni sydd â dyddiadau dechrau newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21. Os nad yw'ch rhaglen yn ymddangos yn y rhestr, bydd eich dyddiad dechrau yr un peth a nodwyd yn eich llythyr cynnig swyddogol.

Please note: while the start date for your programme may have changed, the duration and fees remain the same.

Teitl y cwrsDyddiad cyrraedd ar gyfer ymsefydlu ac ymrestruDyddiad dechrau'r Ysgol Academaidd
Addysg (MSc) 26 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Amgylchedd a Datblygu (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Arweinyddiaeth Gyhoeddus (MSc)12 Ionawr 202113 Ionawr 2021
Cadwraeth Adeiladau Gynaliadwy (MSc) (amser llawn a rhan-amser)19 Hydref 202026 Hydref 2020
Cerddoriaeth (MA) (amser llawn a rhan-amser) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Cyfathrebu Gwleidyddol (MA) 26 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cyfraith Gofal Cymdeithasol (LLM)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Cyfraith Hawliau Dynol(LLM)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Cyfraith Llongau (LLM)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Cyfraith Masnach Gydwladol (LLM)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Cyfrifeg a Chyllid (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Cyfrifiadura (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cyfrifiadura gyda blwyddyn o leoliad gwaith proffesiynol (MSc) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cyfrifiadura a Rheoli TG (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cyfrifiadura a Rheoli TG gyda blwyddyn o leoliad gwaith proffesiynol (MSc) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cyfrifiadureg Uwch (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cyfrifiadureg Uwch gyda blwyddyn o leoliad gwaith proffesiynol (MSc) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cyfryngau Digidol a Chymdeithas (MA) 26 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cyllid (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Cynllunio Rhyngwladol a Dylunio Trefol (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang (MA) 26 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Cysylltiadau Rhyngwladol (MSc Econ) (amser llawn a rhan-amser)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Datblygu Trefol a Rhanbarthol (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Deallusrwydd Artiffisial (MSc) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Diwylliant Byd-eang (MA) 26 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Dulliau Cyfrifiadurol ym maes Pensaernïaeth (MSc) (llawn amser a rhan-amser)19 Hydref 202026 Hydref 2020
Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol (MSc) (amser llawn, rhan-amser a dewisiadau dysgu o bell ar gyfer blwyddyn 1, 2 a 3)19 Hydref 202026 Hydref 2020
Dylunio Pensaernïol (MA) 19 Hydref 2020 26 Hydref 2020
Dylunio Trefol (MA) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Eco-Ddinasoedd (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Economeg Ariannol (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Economeg Ryngwladol, Bancio a Chyllid (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Eiddo Deallusol (LLM)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Ffisiotherapi (MSc)4 Ionawr 202111 Ionawr 2021
Y Gyfraith (LLM)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Gweinyddu Busnes (MBA) 4 Ionawr 2021 11 Ionawr 2021
Gweinyddu Busnes a'r Cyfryngau (MBA) 4 Ionawr 2021 11 Ionawr 2021
Gwleidyddiaeth a Pholisïau Cyhoeddus (MSc Econ) (amser llawn a rhan-amser)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Gwyddor Data a Dadansoddeg (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru (MSc Econ) (amser llawn a rhan-amser)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Llywodraethiant a Datganoli(LLM)26 Hydref 20202 Tachwedd 2020
Marchnata (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Marchnata Strategol (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Mega-Adeiladau Cynaliadwy (MSc) (amser llawn a rhan-amser)19 Hydref 202026 Hydref 2020
Newyddiaduraeth Ryngwladol (MA) 26 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu (MA) 26 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Peirianneg Meddalwedd (MSc) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Polisïau Morwrol a Rheoli Llongau (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Rheoli Busnes (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Rheoli Busnes gyda blwyddyn o leoliad gwaith proffesiynol (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Rheoli Cadwyni Cyflenwi yn Gynaliadwy (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Rheoli Logisteg a Gweithrediadau (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Rheoli Rhyngwladol (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Seibr-ddiogelwch (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Ymarfer Cynllunio (PGCert) (rhan-amser) 9 Tachwedd 2020 16 Tachwedd 2020
Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020
Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol (MSc) (amser llawn a rhan-amser) 19 Hydref 2020 2 Tachwedd 2020