Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am y coronafeirws (COVID-19) i ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr

Rydym yn ymwybodol bod y Coronafeirws yn cael effaith ar fywydau ar draws y byd ac yn deall eich bod yn debygol o boeni am sut bydd hyn yn effeithio ar eich cais i Gaerdydd a’ch gallu i astudio gyda ni.

Mae’r sefyllfa’n newid drwy’r amser, ond gwnawn ein gorau i’ch cadw ar ddeall o’r wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn.

Darpar fyfyrwyr israddedig

Gwybodaeth i fyfyrwyr gwneud cais ar gyfer cyrsiau israddedig gyda ni yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Darpar ôl-raddedig a addysgir fyfyrwyr o'r DU

Gwybodaeth i fyfyrwyr o'r DU sy'n gwneud cais ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig a addysgir gyda ni yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Prospective international students

Rydym yn ymwybodol bod achosion o'r coronafeirws yn effeithio ar fywydau ledled y byd ac eich bod chi'n debygol o fod yn poeni am sut gall hyn effeithio eich cais i Brifysgol Caerdydd a'ch gallu i astudio gyda ni.