Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaid busnes a chyflenwyr

Gwybodaeth i fusnesau a sefydliadau rydym ni'n gweithio gyda nhw a'n cyflenwyr.

Busnesau a sefydliadau

Gallwch barhau i gysylltu â'n timau busnes yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Maent ar gael er mwyn cydweithio â sefydliadau ac i gefnogi eich anghenion yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Os oes angen cyngor ac arweiniad arbenigol arnoch am ein gweithgareddau sy'n wynebu busnesau sydd gennym i gynnig, cysylltwch â ni.

Cyflenwyr

O ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19) a'n staff yn gweithio o bell, nid oes modd i ni brosesu post sy'n cael ei anfon i Gyfrifon Taladwy. Yn hytrach, dylai anfonebau gan gyflenwyr gael eu hanfon drwy ebost i payments@caerdydd.ac.uk. Dylech nodi'r rhif archeb er mwyn osgoi unrhyw oedi gyda'ch taliad. Dylid talu'n unol â'n termau 30 diwrnod.

Os ydych yn gyflenwr i'r Brifysgol ac angen cysylltu â ni, gallwch wneud hynny:

Gwasanaethau Caffael