Ewch i’r prif gynnwys

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cadw llygad ar y Coronafeirws wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Sicrhau diogelwch a lles ein staff a’n myfyrwyr yw ein blaenoriaeth.

Rydym yn cysylltu’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyrff eraill swyddogol y llywodraeth. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys y cyngor diweddaraf ar deithio ar gael gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE), y Foreign, Commonwealth and Development Office, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n gwneud cais am gyrsiau israddedig gyda ni yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid am sefyllfa bresennol coronafeirws (COVID-19).

Eich canllaw i baratoi ar gyfer y brifysgol a gwneud y gorau o'ch bywyd fel myfyriwr pan fyddwch yn cyrraedd.

Canllawiau i fyfyrwyr presennol am y Coronafeirws (COVID-19).