Ewch i’r prif gynnwys

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cadw llygad ar y Coronafeirws wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Sicrhau diogelwch a lles ein staff a’n myfyrwyr yw ein blaenoriaeth.

Rydym yn cysylltu’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyrff eraill swyddogol y llywodraeth. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys y cyngor diweddaraf ar deithio ar gael gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE), y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad (FCO), Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Canllawiau i fyfyrwyr presennol am y Coronafeirws (COVID-19).

Rydym yn ymwybodol bod achosion o'r coronafeirws yn effeithio ar fywydau ledled y byd ac eich bod chi'n debygol o fod yn poeni am sut gall hyn effeithio eich cais i Brifysgol Caerdydd a'ch gallu i astudio gyda ni.

Gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid am sefyllfa bresennol y coronafeirws (COVID-19).

Mae ein Diwrnodau Agored Rhithwir yn cynnig cyfle i ddysgu mwy am Brifysgol Caerdydd a bywyd myfyrwyr.

Neges wrth Yr Athro Kim Graham, Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter, i'n partneriaid ymchwil am ein gweithgarwch ymchwil yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae seremonïau graddio wedi'u hatal tan 2022 oherwydd pandemig y coronafeirws. Dysgwch ragor.