Ewch i’r prif gynnwys

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cadw llygad ar y Coronafeirws wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Sicrhau diogelwch a lles ein staff a’n myfyrwyr yw ein blaenoriaeth.

Diweddarwyd ddiwethaf: 04/09/2020 11:49

Neges gan yr Is-Ganghellor ynglyn ag argyfwng y Coronafeirws (COVID-19).

Rydym yn cysylltu’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyrff eraill swyddogol y llywodraeth. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys y cyngor diweddaraf ar deithio ar gael gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE), y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad (FCO), Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym hefyd wedi creu adrannau ar y Coronafeirws Newydd (COVID-19) ar fewnrwydi'r staff a’r myfyrwyr. Mae'r tudalennau hyn yn cael eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd.

Diwrnodau Agorau a diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion

Er na allwn eich croesawu yn gorfforol i’r campws ar hyn o bryd, gallwch gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Caerdydd a bywyd myfyrwyr yn ystod ein Diwrnodau Agoredau rhithwir.

Graddio 2020

Mae'r seremonïau graddio draddodiadol ar gyfer myfyrwyr sy'n graddio yn 2020 wedi'i gohirio tan 2021 oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu cynnal y seremonïau fis Gorffennaf nesaf ar gyfer Graddedigion 2020 a 2021.

Rydym yn annog myfyrywyr i ymuno â'u cydfyfyrwyr a staff ar gyfer Dathliad Rhithwir Graddedigion 2020.

Mae’n bwysig pwysleisio na fydd ein penderfyniad yn effeithio ar y Brifysgol yn dyfarnu graddau. Os bydd myfyrwyr yn bodloni gofynion eu cwrs, byddwn yn cyflwyno eich gradd. Fe wnawn yn siŵr ein bod yn cyflwyno dogfennau dyfarniad (h.y. tystysgrif  gradd a’r trawsgrifiad terfynol) i fyfyrwyr yn y modd arferol cyn gynted â phosibl ar ôl iddynt gael eu canlyniadau.

Partneriaid ymchwil

Mae'r Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter, Yr Athro Kim Graham, wedi ysgrifennu neges i'n partneriaid ymchwil am weithgarwch ymchwil y Brifysgol yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Darllenwch y neges i bartneriaid ymchwil wrth Yr Athro Kim Graham a chael mwy o wybodaeth am sut i gysylltu os oes gennych gwestiwn am brosiect penodol.

Busnesau a sefydliadau

Gallwch barhau i gysylltu â'n timau busnes yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Maent ar gael er mwyn cydweithio â sefydliadau ac i gefnogi eich anghenion yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Os oes angen cyngor ac arweiniad arbenigol arnoch am ein gweithgareddau sy'n wynebu busnesau sydd gennym i gynnig, cysylltwch â ni.

Cyflenwyr

Os ydych yn gyflenwr i'r Brifysgol ac angen cysylltu â ni, gallwch wneud hynny:

Gwasanaethau Caffael