Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd i Athrawon ac Ymgynghorwyr Gyrfaol


  Clock outlineDydd Mercher 24 Mai 2023, 08:45 - 15:30

Mae'r Gynhadledd i Athrawon ac Ymgynghorwyr Gyrfaol yn cynnig datblygiad proffesiynol sy’n rhad ac am ddim. Dyma gyfle i ddysgu rhagor am dderbyniadau israddedig yn yr unig brifysgol sydd gan Grŵp Russell yng Nghymru. Bydd y digwyddiad undydd hwn yn cael ei gynnal ar gampws Parc Cathays ac mae wedi'i anelu at y rheini sy'n gweithio gyda disgyblion ym Mlwyddyn 12 a 13.

Cynhelir y digwyddiad yn y Prif Adeilad ac adeilad newydd Canolfan Bywyd y Myfyrwyr, a bydd y gynhadledd yn cynnwys y canlynol:

 • Yn eich iawn bwyll – iechyd meddwl myfyrwyr yn 2023 gyda’r awdur a'r arbenigwr ym maes iechyd meddwl pobl ifanc Dr Dominique Thompson
 • UCAS: datblygiadau diweddar a'r 'daith i filiwn o ymgeiswyr' gan gynnwys cyngor ynghylch y newidiadau yn y broses o wneud cais i UCAS yng nghwmni Pennaeth Polisi UCAS, Ben Jordan
 • Gofynnwch i'r arbenigwr – rhoi eich cwestiynau i'r panel o staff derbyn myfyrwyr a staff UCAS yn ogystal â'n myfyrwyr presennol
 • astudio a gwneud cais i astudio Meddygaeth, Deintyddiaeth a'r Gwyddorau Gofal Iechyd (gan gynnwys cyngor ar y gyfres o gyfweliadau byr - MMI - a chyllid gan y GIG)
 • sesiynau grŵp llai fydd yn ymdrin â phynciau megis y rhaglen ehangu cyfranogiad. Bydd y cyfle hefyd i ymweld â rhai ysgolion academaidd neu fynd ar daith o amgylch y campws dan ofal myfyrwyr (bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am ein cyfleusterau a’n rhaglenni chwaraeon)

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Undergraduate Recruitment Team sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn schools@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Cadwch eich lle nawr

TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • N/A, Y Prif Adeilad
 • Plas y Parc
 • Caerdydd
 • CF10 3AT

Cynulleidfa

 • TickAthrawon

Math o weithgaredd

 • TickCynhadledd
 • TickDigwyddiad

Diben

 • TickRhwydweithio
 • TickDatblygiad proffesiynol (DPP) i athrawon
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol
 • Tickundefined

Rhannwch y digwyddiad hwn